Veldeke Limburg prizzenteert Jaorbook 2017

Op goonsdag 23 mei woort op Kestiel Mofert ’t Jaorbook 2017 vaan Veldeke Limburg geprizzenteerd. De versjèllende activiteite die Veldeke Limburg op provinciaol en lokaal nivo organiseert um zoewel de Limburgse taol es de Limburgse volkscultuur te bevordere, höbbe hei-in ’n oetdrökkeleke plaots gekrege. Ze geve e sjoen beeld vaan ’t beleid wat de vereineging veur ouge steit. Daoneve bevat ’t Jaorbook ouch rizzeltaote vaan versjeie oonderzeuke nao de Limburgse streektaol. Ouch bevat ’t volkskundege bijdrage, beveurbeeld euver de typisch Limburgse bakhuiskes. De redactie woort verzörg door Pierre Bakkes, Peter Klein en Ton van de Wijngaard. ’t Jaarbook 2017 vaan Veldeke Limburg is veur 20 euro (exclusief versjikkoste) te bestèlle bij ’t Hoes veur de Kunste Limburg via rcortsjens@hklimburg.nl .

Taolkundeg oonderzeuk

In ’t Jaorbook 2017 weurt in ’n aontal bijdrage verslaag gedoon vaan taolkundeg oonderzeuk nao ’t Limburgs. Zoe besprik Stefanie Ramachers, die pas nog aon de Radboud Universiteit in Nimwege promoveerde op ’n oonderzeuk nao ’t verwerve en gebruke vaan de typisch Limburgse sleip- en stoettoen, de rizzeltaote vaan häör studie. Karlien Franco heet aon de Katholieke Universiteit Leuve oonderzeuk boerum bekans alle dialekte ’t zelfde woord höbbe veur sommege beteikenisse, oonderwijl veur ander konsepte in bekans eder dörp ’n ander oetdrökking besteit.  Es basis veur häör oonderzeuk maakde zie gebruuk vaan de gedigitaliseerde gegevesbestande vaan oonder mie ’t Woordebook vaan de Limburgse dialekte (WLD). In de bijdrage vaan Joep Kruijsen mèt es titel ‘Vaan Kaartebak tot databank’ geit ’t euver de realisatie vaan dit Woordebook tösse 1960 en 2008. Lei Heijenrath geit in zien bijdrage in op ’t dialek vaan Kèrkraoj en umgeving en boerum dit in vergelieking mèt ander Limburgse dialekte opmèrkelek Duits kllink. Heer perbeert te verklaore boerum de belaankriekste taolgrens die dees dialekte aofbakent, de Benrather lijn, zjus hei löp.

Limburgse bakkese

Els Diederen heet ’n artikel gesjreve euver de Limburgse bakkese. Dat zien karakteristieke huiskes boe-in vreuger ’t broed en de Limburgse vlaoje gebakke woorte. ’n Functie die ze in de mieste plaotse verlore wie ziech bekkers in de dörpe vestegde die ederen daag broed bakde en aon hoes gónge bezörge. Diederen besjrijf wie de huiskes en de oves woorte geconstrueerd, wie woort gestook en gebakke en wat veur produkte allemaol in ’t bakkes woorte vervierdeg. Häör bijdrage is riekelek geïllustreerd mèt historische en actueel foto’s.

Dit zien mer e paar veurbeelde oet ’t nui Jaorbook vaan Veldeke Limburg. Ander auteurs die ’n bijdrage höbbe gelieverd zien oondermie Lou Spronck, Peter klein, Pierre Bakkes, Yuri Michielsen-Tallman en Netty Engels. Evenes veurgaonde jaore zien de bijdrage ouch noe weer zowel Nederlands es Limburgstaoleg.

Meugelek vertraging bij ‘t versjikke

Lede vaan Veldeke Limburg die ziech höbbe opgegeve veur ’t oontvaange vaan de gedrökde versie vaan ’t Jaorbook, kriege binnekort ’n exemplaar thoes bezörg. ’t Kint zien tot dao einege vertraging optrejt bij ’t versjikke umtot euzen drökker Schrijen-Lippertz pas geleie failliet is verklaord. Meh de curator heet verzekerd tot alle aongegaange verpliechtinge weure naogekoume.

Hans Simons maakde ‘n fotocollage vaan de prizzentatie: