Veldeke prizzenteert ambitieus touwkomsvisie aon député Koopmans

Op waeg nao ’n laeve lank Limburgs is d’n titel vaan ‘t visiestök wat Veldeke Limburg op 23 jannewarie 2020 door veurzitter Christine van Basten prizzenteert aon député Ger Koopmans vaan de provincie Limburg. In dat stök oontvawt Veldeke wie de vereineging ziech in d’n aonloup nao häör 100-jaoreg bestoon in 2026 wèlt profilere es belangebeharteger vaan de Limburgse taol en volkscultuur. En die planne mage gerös ambitieus weure geneump. Veldeke zèt in op 4 programlijne: versterking vaan de infrastructuur vaan de eige organisatie, oontwikkeling vaan nui streektaolproducte, e beter imago vaan de Limburgse streektaol en ’n beter positie vaan die taol in ’t oonderwies.

1. Versterking vaan de eige organisatie

Veldeke Limburg besteit momenteel oet 10 lokaal kring die vaan Noord tot Zuid verspreid zien euver de provincie. Die kring riechte ziech op activiteite um binne hunnen eige regio de streektaol te bevordere. Aon vernuiing koume zie dèks neet touw umtot de besture hun han vol höbbe aon ’t realisere vaan hun bestaond program. ’t Provinciaol bestuur vaan Veldeke Limburg wèlt in de touwkoms de kring facilitere door ’t standaardisere vaan werkzaamheden en activiteite en door gebruuk te make vaan de deenste vaan ’t Hoes veur de Kunste Limburg. Op die meneer wèlt ’t provinciaol bestuur de lokaal kring versterke en verbreie. Daobij huurt ouch ’t investere in krachtege krinkbesture en oetbreiing vaan ’t aontal kring um d’n dèkkingsgraod euver de provincie te verbetere.

2. Oontwikkeling vaan nui streektaolproducte

Um ’t gebruuk vaan de Limburgse taol te stimulere beraojt Veldeke ziech op ’t aonbod vaan zien activiteite en deenste. Dao zien doelgróppe die noe nog koelek bereik weure, in ’t bezunder de jong inwoeners vaan de provincie. Um die doelgróppe in de touwkoms te bereike zalle nui producte oontwikkeld weure, zoewel binne es boete ’t cultureel domein (beveurbeeld op sjaole en in de media). ’t Geit daan neet inkel um op ziechzelf staonde streektaolactiviteite op ’t gebeed vaan educatie, literatuur of entertainment, meh ouch um activiteite in aonpaolende disciplines wie kleinkuns, meziek, fèlm en oonderwies. Daobij zeuk Veldeke exepliciet samewèrking mèt ander kuns- en erfgoodvereineginge, ’n samewèrking die ouch op ’t nivo vaan de lokaal Veldeke kring gestalte kint kriege.

3. Communicatie veur e beter imago

Um ’t imago vaan de Limburgse streektaol teverbetere is ’t vaan belaank ’t ziechbaar plezeer in de Limburgse taol, de lierveursprunk vaan twietaolege en de rieker expressiemeugelekhede in de streektaol te accentuere. Veldeke zal daotouw zien depe wortels in de Limburgse sameleving gebruke um directeure, politici, artieste, bestuurders vaan oonderwies en media-instèllinge te mobilisere es ambassadeurs vaan de Limburgse taol. ‘t Provinciaol bestuur zèt daobij in op versterking vaan zie communicatiebeleid door ’t aonstèlle vaan ’n commissie PR, Marketing en Communicatie, die in samewèrking met e professioneel buro ’n nui strategie zal oontwikkele en oetveure.

4. ’n Beter positie in ‘t oonderwies

Tot de jäög vertrouwd raak en blijf mèt de Limburgse taol is essentieel veur ’t behaajd vaan de streektaol. De jäögzörg en ’t oonderwies – vaanaof de consultatieburo’s en kinderdaagverblieve tot en mèt de basis- en middelbaar sjaole – vörme daobij ‘nen oonmisbare sjakel. D’n hoege werkdrök vaan lierkrachte zörg deveur tot oondaanks hun dèks groete affiniteit mèt die taol, ’t Limburgs oonvoldoende aondach krijg. Veldeke wèlt oonderwiesinstèllinge actief informere en stimulere ’t Limburgs in ’t oonderwies te ‘normalisere’, door ‘t ’n vaanzelfsprekend oonderdeil te laote zien vaan opveujing en oonderwies. In de wetensjap tot twietaolegheid veur kinder ‘ne positieven invlood heet op hun taolbekwaomheid. Veldeke wèlt sjaole bewus make vaan ’t feit tot ’t Limburgs ’n plaots kint kriege in ’t curriculum en informatie verstrèkke euver wie dat in de praktijk kint weure gerealiseerd.

Gezameleke provinciaol missie

Mèt häör visiestök Op waeg nao ’n laeve lank Limburgs slut Veldeke aon bij de programlijne die de provincie Limburg heet neergelag in häöre streektaolnota ’n Laeve lank Limburgs. Zo commiteert de vereineging ziech aon ‘n gezameleke provincoal missie: e leve laank Limburgs veur de huidege en touwkomstege ginneraties. Geer kint de completen teks vaan ’t Visiestök vaan Veldeke hei bekieke.

En jeh, este daan toch op ‘t Gouvernemint bis daan ligk ‘t veur de hand um ouch euze besjermhier gouverneur Theo Bovens vaan ‘n exemplaar vaan ‘t Visiestök te veurzien.