Volgens De Limburger genere Limburgers ziech veur hun dialek (neet woer)

Dat krijgste este oonderzeuksrapporte mer haaf leus of zoonder bezej euversjrijfs wat in e peersberiech steit. De Limburger sjrijf in de gezèt vaan dinsdag 12 miert 2019: “Limburgers zijn weliswaar zeer trots op hun taal maar ze schamen zich er tegelijkertijd ook het meest voor.”  Dat klink nogal tegestrijdeg en zouw toch de vraog mote oprope wie dat kint. Meh zoe väöl meujte wouw de journalis ziech klaorbliekelek neet getruuste. Daorum zien veer zelf mer op oonderzeuk oetgegaange. De oetspraok bliek gebaseerd op ’n onderzeuk wat in opdrach vaan de NOS is oetgeveurd door I&O Research. In dat rapport steit ’n twietal tabelle boe-in per provincie weurt aongegeve boe de inwoeners gruuts op zien en boe ze ziech veur genere.

Boe zien Limburgers gruuts op?

Op de vraog boe Limburgers gruuts op zien antwoordt 42% vaan de oondervraogde Limburgers tot de gemeujegheid oftewel de Bourgondische levensstijl veur hun ’n bron vaan gruutsheid is. Op de twiede plaots volg Carnaval mèt 30% (oonder de jäög tösse 18 en 24 jaor is dat zelfs 52%). Daonao volg es mies geneumpde de Limburgse taol mèt 27% boebiji gein inkel versjèl vèlt op te mèrke tösse joonk en aajd. Daobij deent aongeteikend tot me maximaol twie antwoordcategorieë moch aonkruse boedoor gei zuver beeld weurt verkrege vaan ’t aondeil vaan de Limburgers wat daodwèrkelek gruuts is op zien taol. Mesjiens is me wel gruuts op die taol meh gruutser op twie ander zake die de provincie betreffe.

Boe genere Limburgers ziech veur?

Op de vraog boe Limburgers ziech veur genere antwoordt 59% tot ze ziech nörgens veur genere es ’t um Limburg geit. Dat gief toch ’n ander leech op de oetspraok tot Limburgers ziech ’t mieste genere veur hun dialek. Want es veer kieke wat veur aondeil vaan de Limburgse deilnummers aon ’t oonderzeuk ziech zeet te genere veur dat dialek daan is dat neet mie es 15%. Dat is daan wel mie es in väöl ander provincies ’t geval is meh die höbbe daan ouch miestal gein eige taol. In Friesland, boe me wel ’n eige taol heet, zeet ouch 14% tot ze ziech daoveur genere. Oet de touwliechting die daobij gegeve weurt (veur Limburg oontbrik zoe’n touwliechting), bliek tot dat genere oonder mie weurt ingegeve umtot me ’t dom vint euverkoume es iemes op de nationaolen televisie dudelek es ‘ne Fries euverkump. ’t Liekent drop tot veer hei weer te make höbbe mèt de verwarring tösse dialek en accent. ’n Ander reie veurwat sommege Frieze  (’n klein minderheid, zjus wie in Limburg!) ziech geneert veur hun taol, is umtot iemes dèks weurt boetegeslote es heer of zie gei Fries sprik. Dat gelt dus bliekbaar veural veur inwoeners vaan Friesland die zelf gei Fries spreke. En dat zouw me toch ieder es sjaggernere in plaots vaan genere mote typere.

Groetendeils neet woer

Kort gezag: de oetspraok tot Limburgers ziech ’t mieste genere veur hun taol of dialek besjouwe veer op groond vaan bestudering vaan ’t rapport es: groetendeils neet woer. De mieste Limburgers genere ziech nörgens veur es ’t um hun provincie geit. Es geer de mood kint opbringe um ’t gans rapport vaan I&O Research te lezen daan kint geer dat hei trök vinde.