Waem haet nag verhäölkes veur ós verhäölkesbeukske?

In de veurige Nuutsbreef kós g’r laeze det de kemissie volkskultuur ‘n verhäölkesbeukske oet wilt gaeve veur peuters en kleuters. Veur wille toch gaer det ós kinjer plat blieve kalle en ouch in die taal veurgelaeze kènne waere. Det beukske waert ‘n tweetalige oetgaaf in samewèrking mit de Veldekekringe. Dao kump dus ‘n gedeilte mit allein de Nederlandstalige tekske die veur alle beukskes ‘tzelfde zin (sónger plaetjes). En ‘n deil in ‘t eige plat van de kringe die mit gaon doon (mit plaetjes).

‘n Zevental sjrievers haet al ‘n verhäölke ingesjtuurd. Oet Beegde, Weert 2x , Oirsbaek, Zöstere, Echt, Thull, Zjwame. Ouch haet kunsteneer Herman Claessen oet Beegde zich bereid verklaord zo neudig nag get illustraties te wille make. Want det is veur ózze doelgroep natuurlik erg belangriek.

‘n Paar miense höbbe ‘n versje in häör eige plat gesjtuurd, mer die zin minder broekbaar ómdet ‘n versje in ‘t Mesjtreechs noe einmaol neet gemekkelik is te vertale in ein van de anger dialekte. Den gaon sjoon rijmwäörd gemekkelik verlaore, of de vertaler mót ganse regels gaon ‘verbouwe’ en van de oorsjprónkelike teks aafwieke. Daoróm allein verhäölkes estebleef.

‘t Is dus de bedoeling det de kringe die mitdoon ‘ne eige vertaler vraoge óm de Nederlandstalige tekste in häör dialek óm te zètte. Es ‘n verhäölke in ‘n plaatselik dialek is aangeleverd, kriege de vertalers det ouch mitgeleverd óm te zeen wie de oorsjprónkelike teks woor.

Veur dinke aan ‘n beukske mit ‘n blaad of 60 en kènne nag heel get meer verhäölkes gebroeke. Daoróm deze nuje oproop aan Limburgse sjrievers, óngerwiezers, juffe, opa’s en oma’s en alle angere die ‘n leuk verhäölke höbbe ligke of kènne bedinke. In ‘t plat en leefs ouch in ‘t Hollands. Veur de doelgroep twee- toet zèsjäörige neet te lank estebleef; ‘n döbbel blaad mit ruumte veur ‘n neet te klein illustrasie is prima.

Sjtuur ‘t nao riky.simonsjulicher@hccnet.nl. Dao waert alles verzameld en kènt g’r mit vraoge terech.