Wie heeft nog verhaaltjes voor ons verhalenboekje?

In de vorige Nieuwsbrief kon u lezen dat de commissie volkscultuur een verhalenboekje wil uitgeven voor peuters en kleuters. We willen immers graag dat onze kinderen dialect blijven praten en ook in die taal voorgelezen kunnen worden. Dat boekje wordt een tweetalige uitgave in samenwerking met de Veldekekringen. Er komt dus een gedeelte met alleen de Nederlandstalige teksten, die voor alle boekjes hetzelfde zijn (zonder illustraties) Én een gedeelte in het eigen dialect van de kringen die mee gaan doen (met illustraties).

’n Zevental schrijvers heeft al een verhaaltje ingestuurd: Uit Beegden, Weert (2x) Oirsbeek, Susteren, Echt, Thull, Swalmen. Ook heeft kunstenaar Herman Claessen uit Beegden zich bereid verklaard zo nodig nog wat illustraties te willen maken. Want dat is voor onze doelgroep wel erg belangrijk.

Enkele mensen hebben een versje in hun eigen dialect ingestuurd, maar die zijn minder bruikbaar omdat een versje in het Maastrichts nu eenmaal niet gemakkelijk te vertalen is in een van de andere dialecten. Dan gaan leuke rijmwoorden gemakkelijk verloren, of de vertaler moet hele regels gaan ‘verbouwen’ en van de oorspronkelijke tekst afwijken. Daarom graag alleen verhaaltjes.

Het is dus de bedoeling dat de kringen die straks mee gaan doen een eigen vertaler vragen om de Nederlandstalige teksten in hun eigen dialect te vertalen. Als een verhaaltje in een plaatselijk dialect is aangeleverd, krijgen de vertalers die ook meegeleverd om te zien hoe de oorspronkelijke tekst was.

We denken aan een boekje van zo’n 60 bladzijden en kunnen nog de nodige verhaaltjes gebruiken. Daarom deze nieuwe oproep aan Limburgse schrijvers, onderwijzers, juffen, opa’s, oma’s en alle anderen die een leuk verhaaltje hebben liggen of kunnen bedenken. In ’t eige plat en leefs ouch in ’t Nederlands. Veur de doelgroep twee- tot zesjarigen niet te lang alstublieft; een dubbele bladzijde met ruimte voor een niet te klein illustratie is prima.

Stuur het naar riky.simonsjulicher@hccnet.nl Daar wordt alles verzameld en kunt u terecht met vragen.