Ledenonderzoek Veldeke Kring Maastricht

Veldeke Krink Mestreech is met meer dan 1400 leden verreweg de grootste lokale kring van dialectvereniging Veldeke. Dat is van de ene kant een compliment waard, van de andere kant zou je bij zoveel leden gemakkelijk het zicht kwijt raken  op wat die leden nu precies van Veldeke verwachten. Om daar achter te komen heeft de Krink Mestreech een enquête gehouden onder zijn leden. Daarvoor is een online vragenlijst rondgestuurd die door bijna 700 van de leden is ingevuld. Dat was ruim voldoende om een goed beeld te krijgen van hun wensen en verwachtingen. De organisatie van de enquête was in handen gegeven van onderzoekbureau RenM|Matrix uit Maastricht.

Ledenbestand relatief oud en hoog opgeleid

Een van de eerste zaken die opvallen als we de uitkomsten van het onderzoek bekijken is dat het ledenbestand van Veldeke Krink Mestreech vooral uit wat oudere en relatief hoog opgeleide personen bestaat. Dat van die hoge leeftijd was al wel bekend: daarvoor hoef je maar de grijze hoofden te tellen bij de ledenvergadering of bij de voorstellingen van het Vastelaovends Cabberèt. Van die hoge opleiding was minder bekend; klaarblijkelijk zijn mensen met een hogere opleiding wat meer geïnteresseerd in het behoud van de Maastrichtse taal. Dat is wel iets om over na te denken, zowel die hoge leeftijd als de hoge opleiding. Want er is geen goede reden te bedenken waarom jongere en lager opgeleide Maastrichtenaren niet betrokken zouden kunnen worden bij een dialectvereniging als Veldeke.

Populariteit Vastelaovends Cabberèt

Dat zou te maken kunnen hebben met de activiteiten die de Veldeke Krink Mestreech voor zijn leden organiseert. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het jaarlijks Vastelaovends Cabberèt  bij de leden op de meeste belangstelling mag rekenen: bijna driekwart vcan de leden bezoekt dat Cabberèt elk jaar!. Daar kunnen de andere activiteiten, zoals de  Kerstavond, het Groot Maastrichts Dictee en de standswandelingen niet aan tippen. Het geeft ook aan dat de Kring erg afhankelijk is van het succes van het Cabberèt. Dat zou een goede aanleiding zijn om eens na te denken over andere activiteiten, activiteiten die ook en vooral jongere Maastrichtenaren aanspreken om lid te worden van Veldeke. Want anders loopt Veldeke het risico dat de vereniging op den duur langzaam uitsterft.

Iech spreek ouch Mestreechs tege…

Dat het Maastrichts voorlopig nog levendig genoeg is, blijkt wel uit een andere uitkomst van het onderzoek: meer dan 80% spreekt die taal ook tegen personeel in de winkel en in de horeca, tegen zijn buren en tegen wie men op straat tegenkomt.  En wie een partner en kinderen heeft spreekt daar ook meestal Mestreechs tegen. Bij kleinkinderen is dat dan weer minder het geval ook al omdat die vaak niet meer in Maastricht wonen. En Veldeke Krink Mestreech mag zich wat dat betreft ook een veer opsteken: 94% van de leden is van mening dat de kring een voorbeeld is voor iedereen die Mestreechs spreekt en schrijft. Dat de kring elitair zou overkomen (waar ze een beetje bang voor waren) vindt een grote meerderheid van de leden dan weer niet.

Het onderzoek biedt nog veel meer interessants maar het zou te ver voeren om dat hier allemaal te behandelen. De Krink Mestreech heeft in ieder geval de komende tijd genoeg materiaal om over na te denken als het erom gaat het toekomstig beleid vorm te geven.