De leukste Limburgse woorden en gezegdes

Verleden jaar heeft Veldeke Limburg in het kader van zijn 90-jarig jubileum een boekje uitgegeven met de leukste Limburgse woorden en gezegdes. Dat boekje is samengesteld in samenwerking met de Media Groep Limburg die in zijn dagbladen aan lezers het verzoek had gedaan mee te doen aan een enquête. Daaruit kwamen de 100 leukste woorden en de 30 leukste gezegdes naar voren. Met steun vaan de Raod veur ’t Limburgs werd dat boekje gratis aangeboden aan de Limburgse bevolking, die het kon afhalen bij bibliotheken en andere culturele instellingen.

In herdruk

Dat boekje was zo’n succes dat de voorraad binnen de kortste keren op was. Nu heeft de Raod veur ’t Limburgs besloten om nog eens een paar duizend exemplaren te laten drukken om aan de vraag te kunnen voldoen. Die exemplaren zullen onder meer ter beschikking worden gesteld aan de lokale Veldeke kringen die daar interesse in hebben, zodat ze hun leden een plezier kunnen doen. Aan de uitgave van het boekje is ook een expositie verbonden waarin de leukste woorden en gezegdes op panelen zijn afgebeeld en voorzien van illustraties. Die expositie is al op een paar locaties te zien geweest. Bibliotheken en andere instellingen die interesse hebben, kunnen zich nog aanmelden via onze website en dan nemen wij weer contact op om te bekijken wat mogelijk is.

Leukste woorden volgens de schooljeugd

De commissie Volkscultuur van Veldeke heeft in het verlengde van de enquête onder lezers van De Limburger en het Limburgs Dagblad ook nog een rondvraag gehouden onder Limburgse kinderen, om na te gaan wat voor hen de leukste woorden zijn. Die bleken inderdaad nogal af te wijken van wat de grote mensen gekozen hadden. Bij de volwassenen stond bijvoorbeeld “fispernölle” (prutsen) op de eerste plaats en bij de kinderen “eiketske” (eekhoorntje). Het leukste gezegde vonden de volwassenen: “Hae is zoeë vaerdeg wie e kemmuniejeske” (hij is doodmoe). Wij houden u via onze website op de hoogte vanaf wanneer de nieuwe exemplaren te verkrijgen zijn.