‘Limburgs Accent’ vaste taalrubriek in de Limburger

Dagblad De Limburger, Veldeke Limburg, Levende Talen Limburgs en het Huis voor de Kunsten Limburg slaan de handen in elkaar. Ze zorgen dit jaar voor een maandelijks terugkerende pagina in het LEEF-katern van de krant met artikelen, verhalen, rubrieken en wetenswaardigheden over de Limburgse taal. De naam van de rubriek luidt: ‘Limburgs Accent’.

Onderwerp van het hoofdartikel is de betekenis en het gebruik van de Limburgse taal in alle maatschappelijke domeinen. Het gaat om persoonlijke verhalen over de plek die het Limburgs heeft in het normale dagelijkse leven. Daarnaast wordt de pagina omlijst met meer luchtige en humoristische items.

Uniek aan deze pagina is ’t perspectief van binnenuit van Limburgers in allerlei verschillende situaties waarin het Limburgs een belangrijke rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de Limburgse taal binnen het gezin, met vrienden, op het werk, in de winkel, op school, bij de arts of bij een vereniging. Het gezicht van de Limburgse taal in onze samenleving is gevarieerd en zo wordt de rubriek ‘Limburgs Accent’ ook.

Esther van Loo, voorzitster Levende Talen Limburgs en initiatiefneemster: “Met deze pagina is de krant een betere afspiegeling van de meertalige Limburgse maatschappij waarin óók het Limburgs zichtbaar mag zijn. Fijn! De wereld is immers niet eentalig, Nederland is niet eentalig en Limburg is al zéker niet eentalig.”

Bij elke editie staat een ander thema centraal, zoals:

  • De Limburgse taal in de zorg, bijvoorbeeld hoe communiceren zorgmedewerker en patiënten met elkaar?
  • De Limburgse taal en nieuwe media, bijvoorbeeld welke plek heeft de Limburgse taal bij influencers?
  • De Limburgse taal en relaties, hoe gaan geliefden met hun moedertaal om in een relatie?
  • De Limburgse taal en onderwijs, hoe krijgt meertaligheid (en in het bijzonder het Limburgs) een zichtbare plaats in het onderwijs?
  • De activiteiten onder de vlag van het Convenant Limburgse taal dat in 2019 ondertekend werd.

Dinsdag 26 januari komt de eerste editie van ‘Limburgs Accent’ in de krant te staan. Hierin staat de Limburgse taal bij de meldkamer van 112 centraal. Het artikel geeft antwoord op vragen zoals: worden medewerkers geselecteerd op meertaligheid? Hoe wordt omgegaan met mensen die in paniek in het dialect bellen? Na 26 januari is de pagina iedere laatste dinsdag van de maand in de krant te vinden. Meer informatie rondom ‘Limburgs Accent’ is de komende tijd te vinden op de website van het Huis voor de Kunsten.