Limburgse les voor nieuwkomers en spijtoptanten

Bij Veldeke komen vaak genoeg vragen binnen van mensen die Limburgs willen leren spreken. Dat zijn soms mensen die van buiten de provincie in Limburg zijn komen wonen. Maar ook geregeld van Limburgers die van huis uit “Hollands” hebben leren spreken omdat hun ouders dachten dat de kinderen daarmee beter uit zouden zijn, de zogenaamde spijtoptanten.

De vereniging van taaldocenten Levende Talen heeft sinds enige tijd ook een afdeling levende Talen Limburgs. En die heeft recentelijk een subsidie gekregen van de Raod veur ’t Limburgs om daarvoor een cursus Limburgs te ontwikkelen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan die cursus. Levende talen Limburgs gaat die cursussen naar het er nu naar uitziet vanaf 2023 verzorgen. Wie daarvoor belangstelling heeft kan zich (zonder verplichting) aanmelden via dit e-mailadres. U wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Verschillende dialecten

Esther van Loo geeft al zo’n cursus in Heerlen. Maar omdat het weinig zin heeft om iemand uit Venlo of Maastricht Heerlens te leren, heeft ze contact gezocht met een paar andere taaldocenten, onder andere met Bas Vissers van Veldeke Kring Venlo, die al lessen Venloos lezen en schrijven geeft. De cursus die nu ontwikkeld wordt is dan ook zo opgezet dat hij gemakkelijk kan worden aangepast voor verschillende dialecten die Limburg rijk is. Al zegt Esther erbij dat niet voor elk dorp een aparte cursus zal worden gemaakt. De nadruk ligt op het gemeenschappelijke van de taal.

Docenten gezocht

In de krant de Limburger van donderdag 1 september staat een uitgebreid artikel over deze cursus. Daarin staat ook een oproep aan docenten die zich willen opgeven om de cursus te geven. Men zoekt mensen met een “talige achtergrond” die liefst voor de klas hebben gestaan, de theorie achter de taal een beetje kennen en vooral liefde voor het Limburgs hebben. Belangstellenden kunnen zich hier opgeven.

Cartoon van Berend Vonk bij artikel in de Limburger