Limburgse Taalquiz van Veldeke en De Limburger

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat Veldeke in samenwerking met de krant De Limburger het Groot Limburgs Dictee organiseerde. Dat was een groot succes, waar veel mensen uit de hele provincie op reageerden door een vertaling in te sturen van een tekst die in de krant had gestaan. De 40 beste vertalers werden daarna uitgenodigd om deel te nemen aan de finale in Sittard. Na afloop viel te beluisteren dat het voor de deelnemers uitzonderlijk moeilijk was geweest om de zinnen van het dictee in 7 verschillende Limburgse dialecten foutloos op te schrijven. Elk dialect kent immers weer zijn eigen spellingseigenaardigheden.

Vandaar dat we ons nu iets anders hebben laten invallen. In plaats van een dictee gaan we – Veldeke en De Limburger – nu een Limburgse Taalquiz organiseren. Hoe ziet dat eruit? In het najaar komt er een oproep in de krant te staan om deel te nemen aan de voorronde, die men online kan invullen. Wie meedoet krijgt een stel meerkeuzevragen voorgeschoteld waarop men binnen een paar seconden moet antwoorden. Om een voorbeeld te geven (het is maar een voorbeeld):

  • Wat is ‘ne garepaap?
    • een vlinder
    • een libel
    • een kooktoestel

Wie al die vragen het beste, dat wil zeggen met de minste fouten beantwoordt, mag meedoen aan de finale die op dinsdag 8 oktober 2019 in Sittard zal worden gehouden. Daar krijgen de finalisten opnieuw een serie meerkeuzevragen gepresenteerd die ze met behulp van hun mobiele telefoon of met een stemkastje kunnen beantwoorden. De uitslag wordt meteen op een groot scherm geprojecteerd en na afloop komt de winnaar als vanzelf uit de bus.

Dus: als u mee wilt doen, hou dan de krant (gedrukt of digitaal) in de gaten of ook de website en sociale media van Veldeke (Facebook en Twitter). Dan komt u in de loop van september vanzelf een link tegen naar de vragenlijst van de voorronde van de Limburgse Taalquiz 2019. En er zijn ook nog mooie prijzen mee te winnen!