LVK en Veldeke gaan samenwerken

Stichting LVK en Stichting Veldeke gaan samenwerken door liedjesschrijvers, die meedingen voor het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoers, de mogelijkheid te bieden om teksten te laten controleren op een juiste schrijfwijze in het plaatselijke dialect. Het Veldeke kent 10 regionale Kringen door de hele provincie met mensen die de geschreven taal van het dialect goed beheersen. Als er geen Kring is in de stad of dorp van waaruit een lied wordt geschreven, kan ook een beroep worden gedaan op de streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg. Hiermee wordt de hele provincie gedekt.

Joep Verbugt, voorzitter Stichting LVK, is verheugd met de samenwerking. “We ontvangen voor het LVK jaarlijks een paar honderd liedjes en het valt ons op dat er veel verschillen zijn in de gebruikte schrijfwijze van het plaatselijk dialect. Nu lijkt me dit ook lastig als je niet dagelijks in het dialect schrijft en daarom is het fijn als hiervoor advies kan worden gevraagd.  Een juiste schrijfwijze van het eigen plaatselijke dialect draagt bij aan de kwaliteit van een liedje en houdt onze Limburgse taal hoog. Dat het Veldeke deze dienst ook kosteloos aanbiedt, maakt de drempel om een tekst voor te leggen lager.”

Veldeke behartigt al meer dan 90 jaar het belang van de Limburgse taal. Volgens Veldeke voorzitter Christine van Basten past de hulp aan de liedjesschrijvers bij de missie van de Stichting: “We zetten ons in voor het behouden en bevorderen van de Limburgse taal. Onze taal is onlosmakelijk verbonden met onze Limburgse (volks)cultuur en daar past het LVK goed bij als het grootste vasteloavesleedjes konkoers van Limburg. Dus wij zijn blij dat onze Kringen hieraan een bijdrage kunnen leveren.”

Liedjesschrijvers kunnen hun verzoek, om de tekst vrijblijvend te laten controleren, indienen bij de plaatselijke Kring (kijk op deze website voor de mailadressen). Als er een contactpersoon bij de plaatselijke Kring bekend is, kan de tekst worden toegestuurd. De teksten zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet met derden worden gedeeld. De tekst wordt voorzien van tips voor andere schrijfwijze in het plaatselijke dialect en terug gestuurd naar de inzender. Het is vervolgens aan de schrijver of hij/zij de adviezen overneemt. Aan de adviesvraag zijn geen kosten verbonden. Is er geen plaatselijke Kring van het Veldeke te vinden dan kan het verzoek worden ingediend bij de redactie van de website van Veldeke Limburg of via de streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg.