Mia zoekt hulp bij inspreken van Limburgse dialecten

MIA is een “klankkast” waarmee inwoners van verzorgingstehuizen Limburgse woorden kunnen beluisteren. Maar vóór dat mogelijk is zullen die woorden eerste door dialectsprekers moeten worden ingesproken. Daarom roept MIA de hulp in van iedereen die een van de vele Limburgse dialecten spreekt. Door mee te doen kunnen de verzorgingstehuizen hun bewoners laten luisteren naar hun moedertaal en die taal – zo blijkt uit onderzoek – is voor degenen die er mee zijn opgegroeid een belangrijk middel om welzijn en welbevinden in een tehuis te verhogen.

Dialect als medicijn

Limburg is rijk aan taal. Ieder dorp, soms iedere wijk zelfs, heeft zijn eigen dialect. Wat betekent het als je jouw eigen dialect kunt spreken als je in een verzorgingstehuis zit? Dát onderzocht cultureel antropologe Jolien Makkinga samen met Hoogleraar Taalcultuur Leonie Cornips. Kan het spreken in je eigen dialect je gevoel van autonomie beïnvloeden? Dialect als medicijn, als wapen, als troost. Je eigen taal; daarin ben jij alleen immers de baas. Nu kun je de resultaten van een dergelijk belangrijk onderzoek in boekvorm presenteren, maar bedachten de onderzoekers: kunnen we dat ook niet laten horen?

Hulp gevraagd bij het inspreken

Zo ontstond de samenwerking met Stichting Laudio die dit onderzoek nu vertaalt naar de bijzondere presentatie met de naam MIA. De gesprekken met bewoners van Maastrichts Envida-zorgcentrum Lenculenhof vormden de basis van het onderzoek en ook van MIA: een speciaal ingerichte kamer waar je letterlijk een Limburgse klankkast in kan wandelen. Wie er de deuren opent, hoort MIA zelf. Meestal in zijn of haar eigen taal en soms in, die andere: het Hollands. Omdat je in een verzorgingstehuis nu eenmaal met iedereen moet ‘huizen’.

Hoe kunt u de onderzoekers helpen? Zij willen graag horen hoe de volgende woorden in uw eigen Limburgs dialect klinken:

huis – schoenen – zeurderig – stuntelen – gestoord – konijn – snoep – kwaad – brutaal – Hollands – prullenbak – aaien (van een dier) – heerlijk – suikerbrood – slet – doe de deur dicht.

Inspreken via Whatsapp

Spreek uw vertaling in via Whatsapp (door het microfoontje rechtsonderin ingedrukt te houden). U hoeft ze niet allemaal in één keer voor te lezen, het kan ook per woord, per appje. Het nummer van MIA is: 06 2634 1245. MIA wilt alleen ingesproken berichten en is tot en met 15 september bereikbaar. Daarna worden de teksten verwerkt in een soundscape en is straks uw variant van ‘suikerbrood’ terug te horen voor iedereen.

MIA is vanaf 1 oktober te beleven in enkele verzorgingstehuizen van Envida in Zuid-Limburg én vanaf december in het Limburgs Museum in Venlo. Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting Laudio.