Nachtegaalreeks over Limburgstalige literatuur

In het voorjaar van 2021 verschijnen de eerste deeltjes van de Nachtegaalreeks, een gezamenlijke uitgave van Veldeke en LGOG over Limburgstalige schrijvers en dichters. De serie monografieën, waarin telkens een Limburgse auteur of een Limburgs thema uitvoerig belicht wordt, sluit aan op het enkele jaren geleden verschenen standaardwerk “Geschiedenis van de literatuur in Limburg”. Hoewel de literatuur in het Limburgs structurele aandacht kreeg, bleef het aandeel ervan relatief bescheiden. De Nachtegaalreeks is mede opgezet om in die lacune te voorzien.

De reeks start met een dubbeluitgave om het tweeledige karakter ervan te onderstrepen. Deel 1, met als titel “Den duvel van de middig goof ós vriej”, behandelt de Roermondse dichter Paul van der Goor en is geschreven door Pim Thielen. Deel 2 heet “Gekheid, mer neet boete de schraom”; over de carnavalsbuut in Limburg als literair verschijnsel, en is geschreven door Guus Urlings.

Elk deel bestaat uit een essay waarin de achtergronden van de behandelde auteur of het behandelde thema worden toegelicht én een bloemlezing uit het oeuvre of het thema. Het essay is in het Nederlands gesteld om de tekst ook begrijpelijk te houden voor lezers die het Limburgs niet machtig zijn. De bloemlezing bevat teksten in de originele Limburgse taal met een vertaling dan wel een toelichting in het Nederlands. Het doel van de reeks is de diversiteit en kwaliteit van literatuur in het Limburgs voor een groter publiek van lezers duidelijk te maken.

De initiatiefnemers Veldeke en LGOG hebben met succes alles in het werk gesteld om de verkoopprijs voor elk deeltje op € 10,00 te houden. Er komt ook een mogelijkheid om vooraf in te tekenen of een abonnement te nemen op de reeks. In voorbereiding zijn deeltjes over de dichter Wim Kuipers uit Maasniel, over de revueteksten van Frans Boermans uit Venlo en over de romanschrijver Léon Veugen en de auteur/dichter Pol Brounts, beiden uit Maastricht.