Neerlandistiek besteedt aandacht aan de Limburgse Nachtegaalreeks

De website van Neerlandistiek, een van de toonaangevende informatiebronnen over Nederlandse taal en literatuur, besteedt uitgebreid aandacht aan de Limburgse Nachtegaalreeks. In de Nachtegaalreeks, een initiatief van Veldeke en LGOG, verschijnen de komende jaren successievelijk monografieën waarin Limburgstalige auteurs en Limburgstalige thema’s worden behandeld en toegelicht.

Die toelichting gebeurt in het Nederlands zodat ook niet- Limburgers toegang verkrijgen tot de literaire pareltjes die de Limburgse literatuur in huis heeft. Ook de Limburgstalige teksten, proza en poëzie, worden voorzien van een Nederlandse vertaling.

Daarom is het van belang dat nu ook buiten Limburg aandacht wordt gevraagd voor deze bijzondere uitgave. U kunt het online artikel over de Nachtegaalreeks van van Neerlandstiek hier lezen.

De eerste twee deeltjes van de Nachtegaalreeks zijn onlangs gepresenteerd. Deel 1 (geschreven door Pim Thielen) bevat een ode aan de poëzie van Roermondenaar Paul van der Goor, die een klein maar verfijnd oeuvre heeft gepubliceerd in het toenmalige tijdschrift “Veldeke”. Deel 2 (geschreven door Guus Urlings) is thematisch van opzet en bevat een historisch overzicht en bloemlezing van teksten uit rijke traditie van de Limburgse buuttereedners.

Als u deeltjes van de Nachtegaalreeks wilt bestellen, kunt u hier terecht.