Nieuw Kinderboekje in het Venloos dialect

Naast de kleuren die we hebben voor de weersverwachting en de coronabesmettingen krijgen we ook nog de code rood voor het6 Limburgs dialect. Dat is de kop boven het artikel van Leonie Cornips in de Limburgers van 10 oktober.

Kern van het verhaal is dat kinderen steeds sneller en vaker overgaan op het spreken van de Nederlandse taal. En dat daardoor het spreken van dialect in gevaar komt. De voordelen van tweetaligheid zijn al vaker belicht. De voorgestelde actie is het uitbrengen van voorleesboeken, kinderliedjes vertalen naar het dialect en meertaligheid in peuterspeelzalen.

Laat nu juist op diezelfde zaterdag de Stichting Kinderfeesten Venlo een boekje presenteren dat bij gelegenheid van hun 70-jarig jubileum wordt uitgegeven. De stichting zorgt ervoor dat in Venlo de vijf jaarlijkse evenementen voor de kinderen gehouden kunnen worden: de palmholtjesoptocht, de koningsoptocht, Sintermeerten, Sinterklaas en Allerkinder. Om die activiteiten nog eens in de schijnwerpers te plaatsen hebben ze Renée Vercoulen gevraagd om teksten te schrijven en Leon Peeters om tekeningen te maken. Het boekje “Kinderfeesten mit Cielke en Baer” is daarvan het eindresultaat. Een kleurrijk boekje in de vierkante vorm die we kennen en met de inmiddels bekende Venlonaartjes Cielke en Baer in de hoofdrol. Zij vieren alle kinderfeesten mee en dat wordt op een vrolijke manier in woord en beeld weergegeven.

Het boekje is mede mogelijk gemaakt met ondersteuning door de Stichting Henric van Veldeke die er trots op is dat ze een bijdrage kan leveren aan het levend houden van het dialect. De (groot)ouders en leerkrachten zijn nu aan zet om ervoor te zorgen dat de kinderen deze boeken ook lezen en voorgelezen krijgen.

Ik wens u veel leesplezier
Gerard van Gestel

Het boekje van Cielke en Baer is voor € 9,95 te koop bij o.a. de volgende winkels:

Venlo
– Bookwinkel Koops (Klaasstraot)
– Slegterie Schreinemachers (Gasthuisstraat)
– Snoepwinkel Truuske (Parade)
– ’t Holtschöpke (Jodenstraat)
– Beej Benders (Nolensplein)
– Jumbo Benders (Venlo)
– Gebr. Van den Broek (Maagdenbergweg)

Bliërick
– Bruna (Kloosterstraat)
– Primera (De Wieën)
– Berden Kindermode