Nieuwe afdeling voor Veldeke Belsj Limburg

In Lonerland is ’n nieuwe afdeling van Veldeke Belsj Limburg in oprichting. Lonerland ligt ten zuiden van Hasselt en wordt de zesde afdeling van Veldeke Belsj Limburg, naast die van Hasselt, Genk, As, Maasland en Dommelland. Op 10 maart vond in dat kader een dialectavond plaat die onverwacht veel bezoekers trok.

De zaal van Sint Jorisheem was maar net5 groot genoeg om de 170 belangstellenden te herbergen. De bezoekers kregen een gevarieerd programma gepresenteerd met voordrachten sketches en muziek, allemaal in het dialect van Belgisch Limburg natuurlijk. De Belgische krant Het Belang van Limburg deed uitgebreid verslag van deze avond. Wie dat wil nalezen kan hier klikken.

Net zoals Veldeke Limburg in Nederland zet ook Veldeke Belsj Limburg zich in voor het gebruik en het behoud van ons talig erfgoed. In België ligt dat nog wat moeilijker omdat de status van het dialect daar niet zo hoog is. Maar zoals men in Alken zegt: Doewe is gèn sjoiner taol es dei van os!.