Nieuwe app voor spellingsadvies Limburgse taal

Binnenkort komt de spellingchecker van Microsoft, Swiftkey genaamd, met een Limburgse variant. Dat wil zeggen dat gebruikers een “Limburgs toetsenbord” kunnen toevoegen aan hun mobiele telefoon of tablet. Dat zorgt ervoor dat als je een bericht intikt in een Limburgs dialect, Swiftkey suggesties doet voor de manier waarop dat woord in het dialect gespeld kan worden. De verwachting is dat Limburgs schrijven op die manier een stuk eenvoudiger wordt en dat daardoor meer Limburgers de stap zullen wagen om in hun eigen taal te Whatsappen of te Facebooken.

In de Limburgse spellingchecker zal de spelling van Veldeke Limburg, zoals die is vastgelegd in de Spellingwijzer 2003, de voorkeur krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat die voorkeur bindend is. De software leert van de spellingsvoorkeur van de individuele gebruiker waardoor ook varianten in spelling kunnen ontstaan. Dat komt enerzijds tegemoet aan de praktijk dat in verschillende regio’s – ook door Veldeke kringen – verschillende spellingswijzen gehanteerd worden. Van de andere kant moet worden afgewacht in hoeverre er al dan niet een wildgroei aan individuele varianten ontstaat.

De Limburgse spellingchecker is een initiatief van Yuri Michielsen en Leonie Cornips die verbonden zijn aan de Leerstoel “Taalcultuur in Limburg” van de Universiteit Maastricht. Veldeke is in gesprek met de initiatiefnemers van de Limburgse spellingchecker  om te bezien hoe de nieuwe app zo optimaal mogelijk kan bijdragen aan het stimuleren van goed geschreven Limburgs. Als het model werkt zoals het bedoeld is dan kan het een nieuwe impuls geven aan het schrijven en communiceren in de Limburgse taal. Wie het volledige persbericht wil lezen waarmee de nieuwe app geïntroduceerd wordt, kan daarvoor hier terecht.