Nieuwe statuten en nieuwe secretaris voor Veldeke Limburg

Op 23 november kwamen de bestuursleden van de lokale Veldeke kringen in Roermond bij elkaar voor de tweede Algemene Leden vergadering van 2023. De vergadering bestond uit twee delen: het eerste deel was gereserveerd voor de aanpassing van de Statuten van de vereniging, die nodig was geworden door veranderde wetgeving. In het tweede deel kwamen de gebruikelijke onderdelen aan de orde met terugkijken op de afgelopen maanden en vooruitkijken naar de komende tijd.

Nieuwe Statuten goedgekeurd

Na vaker te zijn uitgesteld is nu toch een besluit genomen over de nieuwe Statuten van Veldeke Limburg. Punt van discussie waarover de kringbesturen het maar niet eens konden worden was de stemverhouding tussen de 10 aangesloten kringen. Omdat er kringen zijn met honderden leden (zoals Maastricht) en ook een kring met tientallen leden (Um Mamelis) was de vraag hoe dat verschil tot uitdrukking moest komen bij een stemming binnen de Algemene Leden Vergadering. Sommige leden vonden dat het solidariteitsbeginsel voorop moest staan waarbij elke kring één stem zou krijgen, andere vonden dat wie de meeste leden had ook de meeste stemmen had in te brengen. Uiteindelijk heeft men elkaar gevonden in een staffel, waarbij elk (begin van) 100 leden een stem oplevert. Waarvan acte.

Thijs Peeters nieuwe secretaris Provinciaal bestuur

Tijdens het tweede deel van de vergadering is Thijs Peeters benoemd tot secretaris van het Provinciaal bestuur. Thijs (71) is geboren in Weert en opgegroeid in Baexem. Vanaf zijn 18e heeft hij boven de rivieren gewoond, voor studie, voor militaire dienst en voor zijn werk in de automobielbranche. Na terugkomst in Limburg heeft hij 6 jaar in de provincie gewoond, is getrouwd met zijn vrouw die uit Eys kwam en kreeg met haar 3 kinderen. Daarna heeft hij naar eigen zeggen “gezworven” door Nederland en een aantal Europese landen. Vanaf   2001 heeft hij zich uiteindelijk definitief in Limburg gevestigd en wel in Munstergeleen.  Nu hij met pensioen is wil hij zich inzetten voor het behoud van de Limburgse taal. Thijs werd bij acclamatie benoemd en meteen aan het werk gezet achter de bestuurstafel.