Nieuwe voorzitter én nieuwe secretaris voor Veldeke Limburg

Christine van Basten-Boddin, de huidige burgemeester vaan Beek, is op dinsdag 20 februari door de Algemene Ledenvergadering van Veldeke Limburg benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging. In een moeite door werd Ron de Louw benoemd als nieuwe secretaris. De nieuwe voorzitter en secretaris kennen elkaar goed en zijn onderling al ingespeeld want waar Christine burgemeester is, is Ron gemeentesecretaris

Vice-voorzitter Lei Heijenrath roemde de kwaliteiten en de ambities van de nieuwe bestuursleden zoals hem die gebleken waren tijdens de oriënterende gesprekken die hij de afgelopen tijd met hun gevoerd had. Daarbij waren ook de speerpunten die Veldeke zich voor de komende jaren gesteld had aan de orde gekomen: verjonging, feminisering, de inzet van social media en samenwerking met andere organisaties die de Limburgse taal willen bevorderen.

Christine van Basten benadrukte in haar eerste toespraak tot de vergadering dat ze de contacten met de lokale Veldeke kringen heel belangrijk vindt en dat ze van plan is binnenkort samen met de secretaris bij alle kringen op bezoek te gaan om te horen wat daar speelt en wat Veldeke Limburg in dat verband kan betekenen. Verder liet ze blijken zich met volle overtuiging te gaan inzetten voor het realiseren van de doelen die Veldeke voor ogen heeft.

De vergadering stemde bij acclamatie en applaus voor de benoeming van beide kandidaten. Lei Heijenrath had nog een poëtische verrassing: hij declameerde een zelf gemaakt acrostichon op de voornaam van de nieuwe voorzitter. De tekst daarvan is in het Kerkraads als volgt:

Welkom Christine

C ommunicere dunt vuur in ’t plat
H offe dat nog lang tse praktizere
R oane doarum jidderenne aa dat
I n alle sjteë en dörper mit Veldeke te orjanisere

S jtoots jees doe ós doa in vuur
T reens mit charme óp en dreëgs de vaan
I ng sjtaatse dame mit alluur
N ems Veldeke bij de hank, maachs ’t woar
E n sjtees óp de bres vuur ós moddersjproach