Reg van Loo nieuwe voorzitter van Veldeke Limburg

De Algemene Leden Vergadering van Veldeke Limburg heeft op donderdag 12 mei 2022 Reg van Loo bij acclamatie verkozen tot haar nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Christine van Basten op die na 4 jaar de voorzittershamer overdroeg.

Reg van Loo komt uit Eys en dat ligt op de grens tussen waar ripuarisch Limburgs gesproken wordt, zoals in Kerkrade en Vaals, en het Limburgs van het Heuvelland. Zo heeft hij naar eigen zeggen van beide dialecten in zijn spraak iets meegekregen. Reg is na een carrière in het onderwijs, deels als docent, deels als bestuurder, jarenlang burgemeester van de gemeente Vaals geweest. Daarnaast is hij actief in verschillende culturele instellingen in Limburg. In zijn toespraak tot de vergadering benadrukte hij dat het belangrijk is dat Veldeke aandacht blijft besteden aan het bevorderen van het Limburgs onder de jeugd, want zonder die heeft onze regionale taal geen toekomst.

Christine van Basten nam tijdens de zelfde vergadering afscheid van bestuur en kringen van Veldeke. Zij heeft zich als voorzitter onder meer bijzonder verdienstelijk gemaakt bij het op de kaart zetten van onze vereniging bij de provinciale politiek, bij het formuleren van een heldere missie en visie en bij het structureren en professionaliseren van de interne organisatie. Vice voorzitter Lei Heijenrath bedankte haar namens de leden en de kringen voor de prettige manier waarop zij zich heeft ingezet voor de Limburgse taal en voor Veldeke als vereniging. Binnenkort kunt u op deze website een uitgebreid interview lezen met de nieuwe en de oude voorzitter van Veldeke.

Foto’s Emily Brounts