Rondje langs Veldeke: bezoek aan de Kring Venray

Onze nieuwe voorzitter en secretaris maken in de loop van 2018 een rondje langs alle lokale Veldekekringen. Dit keer was de beurt aan Veldeke Kring Venray. Lees hier het verslag.

6 november 2018 was voor ons een echte Veldeke dag! In de ochtend een aantal lopende zaken doorgesproken waaronder de ALV die op 15 november gaat plaatsvinden. In de middag op werkbezoek bij Veldeke beschermheer gouverneur Theo Bovens, waarmee wij allerlei bestuurlijke zaken bespraken, maar die ons ook nog eens attendeerde op de tentoonstelling 1000 jaar Alden Biesen in verband met het onderdeel over Hendrik van Veldeke (lees hier meer) en op de website over 75 jaar bevrijding en de subsidiemogelijkheden van de Provincie Limburg (lees hier meer). Een beschermheer die echt met Veldeke meedenkt!

En vervolgens het avondprogramma, een kennismakingsbezoek met het bestuur van Veldeke Venroj: dat was echt de perfecte afsluiter. Nadat wij snel een smakelijk vorkje hadden geprikt bij Café de Uitmarkt (www.uitmarktvenray.nl), gelegen op de prachtige en reeds in kerstsferen verkerende markt in Venray, gingen we meteen door naar de buren: Gastrobar TOF (www.gastrobartof.nl) waar we ontvangen werden door het voltallige bestuur van de Venrayse Kring.

Colien Jacobs is sinds 8-9 jaar voorzitter en heeft de liefde voor het Venray’s met de paplepel ingegoten gekregen. Ze geniet van dialect, iedere dag. Ook de “herkenbaarheid” voor de oudere generatie vindt ze belangrijk. Daarom “vechten wij ook voor het Veldeke en een constant ledenaantal, maar het gaat niet vanzelf”. Frits Basten (goede naam trouwens 😉) is vicevoorzitter en spitst zich toe op de “Venródsen aovend”, de drukst bezochte activiteit van de Kring. Er worden veel artiesten uit het Venroyse bij betrokken en de avond trekt iedere keer (20 november voor de 29ste keer!) tussen de 300 en 500 bezoekers. Complimenten! Ook aanwezig zijn Lei Potten (centefoekser en goed bekend met Venrayse historie en verenigingen), Mariël van den Munckhof (secretaris en zorgt o.a. voor de jaarlijkse uitgave van de Hazegaerf, het tijdschrift voor volkscultuur van Veldeke Venray), Henk Arts (scriptor en medeauteur van het Broonsgruūn buukske, editie Venrayse streektaal), Marij Voermans (verzorgt o.a. in de nazomer in overleg met de deken en vrijwilligers van de Grote Kerk de dialectmis, die bovendien ook wordt uitgezonden op Omroep Venray) en Jacqueline van den Heuvel.

Jacqueline geeft aan (met pijn in het hart) te gaan stoppen met haar bestuurslidmaatschap, maar dat het na 18 jaar tijd is om het stokje aan jongeren over te dragen. Mariël geeft aan dat zij zich zorgen maakt over de toekomst van het dialect en dat vernieuwing in denken en doen hard nodig is. Ter verduidelijking vertelt zij over het succes van het Facebook-project “Venrods òp vreejdág”. Elke vrijdag plaatst zij sinds enkele maanden een plaatje, in woord en zin ondersteunt door een geluidsfragment in MP4 format, op de Facebook pagina van Veldeke Venroj (@VeldekeVenroj). Het aantal volgers van de pagina is sindsdien enorm toegenomen; er is dus zeker belangstelling voor het Limburgse dialect maar we moeten het ook op de juiste wijze “over de bühne” brengen.

Veldeke Venray is een vereniging die zich ten doel stelt om de belangstelling voor de Venrayse taal en cultuurgeschiedenis levend te houden en doet dit op krachtige en doortastende wijze vanuit een vast kader cq. stramien. Zo vindt elke maand minimaal 1 activiteit plaats en doet men bijna alles helemaal zelf. Ook het organiseren van jaarlijkse activiteiten en publicaties (bijvoorbeeld het “Venrays woordenboek”, een verkorte versie daarvan: het “Broonsgruūn Buukske” en het “Venrays spreekwoordenboek”). Andere voorbeelden zijn lezingen en excursies, een Venródsen aovend, een aetaovend en een cursus “Venrodslaezeenschriēve”.

Voor deze laatste cursus, die de Kring jarenlang 10 avonden per week verzorgde, neemt de animo nam af. Het format is wellicht minder interessant en ook de docent raakt op leeftijd. Met de voorzitter van de Kring Venlo, Henk Buskes, is men dan ook in conclaaf over een andere aanpak. Er is bewustzijn dat dit noodzakelijk is en deze Kring weet van aanpakken. Maar ze zijn selectief met prijzen uitdelen en dat is maar goed ook, want dan blijft het exclusief. En als, dan ook goed: Met enige regelmaat reikt Veldeke Venray de Âld Venrodsen Ierepries uit. Deze prijs wordt uitgereikt aan mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van de Venrayse cultuur en taal.

Ook is Veldeke Venray lid van het Historisch Platform Venray en maakt daardoor deel uit van de website van RooyNet, het digitaal geheugen van de gemeente Venray. Op RooyNet staan cultuur-historische foto’s, films, geluiden en documenten. Deze zijn door de deelnemende organisaties verzameld, gedigitaliseerd en via RooyNet toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. Het gemeentelijk genealogisch archief en het digitale archief vanaf 1880 van het Venrays weekblad Peel en Maas zijn, op enkele jaargangen na, op RooyNet te vinden.

Wij waren onder de indruk. Van de inzet, openheid en het enthousiasme van dit bestuur. En na een korte fotosessie op de met kerstverlichting versierde markt, rijden wij moe maar voldaan terug naar het Zuiden.

Veldeke Venroj, weej zien d’r och gröts òp!

Christine van Basten-Boddin en Ron de Louw
Voorzitter en Secretaris Veldeke Limburg