Rondje Veldeke: Bezoek aan de kring Weert

Op de valreep voordat de zomervakantie van vele Limburgers begint, brengen wij een bezoek aan de kring Veldeke Wieërt. Het programma is ons door de sikkretaris van te voren toegezonden, dus we weten precies wat ons te wachten staat. Vanaf het stadhuis maken we een klein rondje door het centrum waarbij we door de bestuursleden (voorzitter Jan Feijen, secretaris Jan Moonen, penningmeester Lee Timmermans en bestuurslid Nelly Haenen-van den Berg) worden geattendeerd op een aantal prachtige panden waar een typisch Weerts verhaal achter schuil gaat.

Zo passeren we Bistro de Umbelder, een prachtig pand gelegen naast de indrukwekkende Martinuskerk, waar op het volle terras mensen heerlijk zitten te genieten in de zon. Jan Feijen attendeert ons op het bruine paardenhoofd dat op de gevel prijkt. De naamswijziging van Eetkamer het Bruine Paard naar Bistro de Umbelder vinden veel Weertenaren echt heel jammer. Het Bruine Paard, de huiskamer van Weert, hernoemen is voort Weert wat voor Maastricht een andere naam voor Café In Den Ouden Vogelstruys zou betekenen.

D’n Umbelder

De kring Weert is opgericht in 1978 en als beeldmerk is toen gekozen voor “d’n Umbelder”, de laatste stadsomroeper van Weert. Dat was heel voor de hand liggend want Veldeke wil nou niet direct het nieuws brengen maar zeker wel het dialect uitdragen naar het volk. Het beeld van d’n Umbelder (op ware grootte) staat bij de Martinuskerk en daar maken we samen nog snel even een foto samen. Tegenover het beeld ligt het monumentale pand van De Soos. Niet alleen Sociëteit Amicitia 1842 heeft hier haar home, ook veel activiteiten van de kring Weert worden hier gehouden. Alleen vandaag even niet. We stoppen even voor een kop koffie en Wieërter vlaaj bij Grand Café Weerter Bazaar. Wederom een prachtig pand aan de oude markt waar helaas veel van de originele ornamenten van de gevel zijn verdwenen, maar waar de originele naam gelukkig weer boven de deur prijkt.

De activiteiten van de kring Weert betreffen in een notendop het organiseren van een jaarvergadering met een luchtig bijprogramma, de regionale finale van de Declamatiewedstrijd (hét contactmedium naar scholen en kinderen), het verzorgen van cursussen lezen en schrijven in het dialect en het organiseren van verenigingsavonden en culturele excursies. Het verenigingsjaar wordt altijd afgesloten met een steeds gezellige en druk bezochte muzikale brunch ‘Preuve’. Al snel komen we te spreken over een aantal andere onderwerpen zoals de samenwerking met andere verenigingen. Zo zijn goede contacten met bijvoorbeeld de stadsvastelaovendjvereiniging de Rogstaekers (er staat trouwens een sjiek Rogstaekers-Monemênt voor de SooS!)? Een mooi voorbeeld van die goede samenwerking is het digitaliseringsproject van ’t Trûmperke, dat twee keer per jaar door de kring wordt uitgegeven. Ook de samenwerking met De Aldenborgh (LGOG) en de regionale heemkundeverenigingen verlopen prima.

Dialectliteratuur

De Kring geeft aan dat men betreurt dat de Veldeke Literatuurprijs (die in 1982 in Weert zijn oorsprong had) niet meer bestaat. Men mist een laagdrempelig platform dat het schrijven in het dialect stimuleert en waardeert. Er bestaat volgens het bestuur sowieso veel te weinig aandacht voor de Limburgse literatuur en het geschreven dialect in het algemeen. Wij geven aan dat het Provinciaal Bestuur dat gevoel deelt en dat een nieuwe Commissie Literatuur in oprichting is. Voor wat betreft een Literatuurprijs geven wij aan dat dit onderdeel zou moeten zijn van een bredere discussie omtrent prijzen in de culturele erfgoed sector en literatuur sector.

We geven het bestuur nog mee om ook iets breder te kijken naar een platform voor schrijvers van het Wieërter dialect. Als reactie daarop wijst het kringbestuur op de actieve en enthousiaste  Schriêverskrînk Wieërter Lând. Wellicht zijn er aanknopingspunten bij de lokale kabelkrant Weert de Gekste? Deze website wordt intensief gelezen, maar heeft geen vaste columnisten. Wellicht is er ruimte voor een Veldeke columnist?

Ook worden de goede contacten met het lokale gemeentebestuur en in het bijzonder de wethouder van Cultuur, Geert Gabriëls geprezen. Dat is fijn om te horen, want streektaal staat zeker niet bij alle Limburgse gemeenten op de agenda. We bespreken nog enkele ideeën voor het versterken van die relatie, zoals bijvoorbeeld tweetalige gemeentelijke nieuwsbrieven.

Kerntaken

We constateren dat er In het bestuur een enorme schat aan ervaring zit. Men heeft een goed beeld van wat werkt en wat niet. Zo hebben ze reeds geruime tijd geleden besloten om te werken met een kernbestuur met daarnaast commissies en werkgroepen die heel veel vrijheid krijgen bij het initiëren en uitvoeren van projecten. De basisgedachte spreekt ons erg aan en de kring bevestigt het beeld dat ook het provinciaal bestuur zich na een goede discussie over haar (kern)taken moet bezinnen op de inrichting van haar organisatie.

Nadat de penningmeester heeft afgerekend, vervolgen we onze stadswandeling en gaan we verder richting het eindpunt: Café Tramhalte, een bruin café sinds 1905 dé ontmoetingsplek van Weert en omstreken is en het stamcafé van vele Weerter verenigingen. Zo ook voor de Kring Weert. Terwijl de versnaperingen geserveerd worden, gaan we verder met onderwerpen zoals bestuurskracht, verjonging, leden versus donateurs etc.

Verjonging

Het kringbestuur onderkent dat de kracht van het huidige bestuur het gevaar van zwakte op termijn inhoudt: immers nu is men nog in staat om de zaken waarvoor men staat zelf op te pakken maar de bestuursleden zijn toch al op leeftijd en verjonging is moeilijk realiseerbaar. Daar speelt nog bij dat het huidige bestuur moeite heeft met loslaten en dat er hoge eisen aan kandidaat-bestuursleden worden gesteld. Aangegeven wordt dat het met name moeilijk is om mensen van middelbare leeftijd te benaderen waarop Christine stelt dat eerst de vraag gesteld dient te worden wat interessant voor die doelgroep is waarna van daaruit aan een programma gewerkt kan worden. Tenslotte wordt nog ingegaan op de samenwerking met het LGOG en de heemkundeverenigingen, waarbij de heemkundevereniging Stramproy nadrukkelijk Veldeke-activiteiten ontplooit.

Omdat penningmeester Lee Timmermans en ondergetekenden nog avondverplichtingen hebben moeten we rond 17.30 uur helaas een eind maken aan het werkbezoek, maar dit onder de toezegging dat we daar zeker een vervolg aan zullen geven.

Christine van Basten-Boddin en Ron de Louw
Voorzitter en Secretaris Veldeke Limburg