Steun Veldeke!

Veldeke is een vereniging die ijvert voor het bevorderen en behoud van de Limburgse taal. Die taal is voor veel Limburgers hun moedertaal, de taal die van hun ouders hebben meegekregen toen ze jong waren. Daardoor staat die taal dicht bij hen, heeft die taal een bijzonder plekje in hun hart, is het de taal waarin ze hun gevoelens het best kunnen uiten. Die taal verbindt ons met elkaar met ook met het verleden, met onze voorouders.

Limburgs spreken begint bij de opvoeding

Veldeke is van mening dat die taal niet verloren mag gaan. Maar we weten ook dat de Limburgse taal onder druk staat. In het onderwijs, door de overheid, in de media wordt voornamelijk Standaard Nederlands gesproken en geschreven. En er is een tijd geweest dat Limburgse ouders geen dialect met hun kinderen wilden praten omdat ze dachten dat die kinderen daarmee betere kansen zouden hebben in de maatschappij. Inmiddels is al lang bewezen dat het tegendeel waar is: tweetalige opvoeding levert juist voordelen op!

Nederlands krijgen de kinderen vanzelf aangeleerd op school en op de televisie. Maar het Limburgs moeten we zelf in stand en in ere houden. Gelukkig zien steeds meer ouders en grootouders dat ook in en leren ze hun kinderen en kleinkinderen weer “plat” praten. Dat is natuurlijk de beste manier om onze taal te bevorderen: zelf praten en doorgeven aan de volgende generaties.

Word lid van Veldeke!

Maar als u meer wilt doen dan kunt u ook lid worden van onze dialectvereniging Veldeke. Wij organiseren in 10 door de provincie verspreide lokale Veldekekringen tal van activiteiten waarbij de taal in de schijnwerpers staat. Wij informeren u over alle nieuwe ontwikkelingen waarbij onze Limburgse taal betrokken is. Wij ontplooien initiatieven om de Limburgse taal onder de aandacht te brengen. En zeker zo belangrijk: we beijveren ons om politiek draagvlak te creëren voor het stimuleren van de onze taal. Dat kunnen we niet doen zonder steun vanuit de Limburgse bevolking. Word lid van Veldeke en vul onderstaand formulier in. Het kost een paar tientjes per jaar, daar hoeft u het niet voor te laten.  Wij heten u van harte welkom en u steunt een goed doel.

    Ja, ik geef mij op als lid van Veldeke. Mijn gegevens zijn:

    ManVrouw