Stimuleringsfonds

De afgelopen maanden heeft er druk overleg plaatsgevonden tussen het Provinciaal Bestuur van Veldeke Limburg en de besturen van de lokale Veldeke kringen. Aanleiding was de gang van zaken in het Jubileumjaar 2016, toen Veldeke zijn 90-jarig bestaan vierde. Het Provinciaal Bestuur is toen volgens de meeste kringen wat al te enthousiast geweest met het organiseren van allerlei festiviteiten waar de kringen geen weet van hadden. Maar ondertussen werd van de kringen wel verwacht dat ze hun bijdrage zouden leveren. Dat werd het Provinciaal Bestuur niet altijd in dank afgenomen. Vandaar dat leden van het Provinciaal Bestuur op bezoek zijn geweest bij de lokale kringen om beter af te stemmen hoe de samenwerking in de toekomst gestalte moet krijgen.

Uitgangspunt daarbij is dat het Provinciaal Bestuur zich naar de kringen toe vooral faciliterend gaat opstellen, wat wil zeggen: niet meer zelf van alles organiseren maar vooral ervoor zorgen dat de kringen hun eigen activiteiten kunnen uitvoeren. En als het Provinciaal Bestuur zelf al iets wil organiseren, dan zal het dat doen in uitdrukkelijke samenspraak met de kringen. Dat staat verder los van andere belangrijke taken van het Provinciaal Bestuur, zoals het representeren van de vereniging naar buiten, naar de media, naar de politiek en naar andere verenigingen. Ook het informeren van de leden over waar Veldeke voor staat en waar het mee bezig is, blijft een hoofdtaak van het Provinciaal Bestuur.

Stimuleringsfonds

Om dat faciliteren van de kringen concreet te maken heeft het Provinciaal Bestuur een Stimuleringsfonds in het leven geroepen. In dat fonds zit budget waarop de lokale kringen een beroep kunnen doen als ze iets willen organiseren waar ze zelf geen of te weinig geld voor hebben. Daarbij is wel gesteld dat het om activiteiten dient te gaan die Veldeke als vereniging vooruit helpen, dus liefst nieuwe activiteiten die bijvoorbeeld gericht zijn op het werven van nieuwe leden of op het betrekken van doelgroepen waar Veldeke tot nu toe weinig aanhang heeft, zoals de jeugd.

Inmiddels zijn er al twee aanvragen van kringen voor het Stimuleringsfonds gehonoreerd: de kring Echt heeft een bijdrage ontvangen voor het vieren van zijn jubileum en de kring Maastricht heeft een bijdrage gehad voor het organiseren vaan een middag met oude Maastrichtse spelletjes voor de jeugd. Dus als u eens iets nieuws of iets bijzonders wilt organiseren voor Veldeke: spreek uw lokaal bestuur erop aan dat ze gebruik kunnen maken van het Stimuleringsfonds van Veldeke Limburg.