Het Oranje Boekje in Ell.

Een plaatselijke jubileumactiviteit van de Carnavalsvereniging in Ell resulteert in een voor Limburg uniek boekje. Er moest een boekje komen aan de hand waarvan mensen beter de spelling konden toepassen en dan ook nog eens toegespitst op het Eller dialect. Ard van Roij namens het jubileumcomité en Jan Custers en Paul Custers als kenners van taal en dialect gingen al in de zomer van 2016 aan de slag met een aantal ideeën over de aanpak. Uiteindelijk koos men ervoor om de Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten” (Raod veur ’t Limburgs/Veldeke Limburg) als basis te nemen. Vervolgens werden per relevant hoofdstuk ’n blok toelichting met betrekking tot en voorbeelden uit het Ells geschreven.

Daarin zijn ook aparte hoofdstukken verwerkt met verwijzingen naar oude brieven die men vroeger schreef naar familie ver weg en verhalen uit het plaatselijke Carnavalskrantje De Kwakel. Het zijn grappige toevoegingen aan het boekje maar ook om aan te tonen dat mensen het dialect wel eens “vernederlandsen”, of om te laten zien dat het dialect nogal veranderlijk is geweest in de loop der jaren. Ook dialectoloog Pierre Bakkes werd er nog bij gehaald voor de laatste adviezen en taalkundige tips. Een voorwoord en inhoudsiopgave maken het boekje compleet en tot een handzaam naslagwerk van 64 pagina’s met de naam “Het Oranje Boekje, Plat Ells, hoe schrijf je dat?” Het boekje is te bestellen via onze webwinkel.