Veel animo bij Statenleden voor Hoes veur ’t Limburgs

Op vrijdag 15 april hebben vertegenwoordigers van Veldeke Limburg, de Raod veur ’t Limburgs, Levende Talen Limburgs, Cubiss en het Huis voor de Kunsten een 11-tal leden van Provinciale Staten bijgepraat over hun voorstel voor de oprichting van een Hoes veur ’t Limburgs: een fysieke plek waar iedereen die iets wil weten over of iets wil doen met de Limburgse taal terecht kan voor advies en ondersteuning.

De directe aanleiding voor deze bijeenkomst was de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Samenleving op 11 maart, waar Esther van Loo namens de bovengenoemde organisaties mocht inspreken. Toen kwamen verschillende fracties tot de conclusie dat ze in beginsel positief tegenover het voorstel stonden, maar graag wat uitgebreider in gesprek zouden gaan met de initiatiefnemers.

Dat gebeurde dus op 15 april in het Provinciehuis in Maastricht. Alle aanwezige fracties kregen de mogelijkheid om hun standpunt ten opzichte van het voorstel kenbaar te maken en vragen te stellen. Uit de rondgang langs de verschillende fracties bleek dat ze zonder uitzondering meer willen doen om het gebruik van het Limburgs in het openbare leven en het onderwijs te stimuleren. Over de oprichting van een Hoes veur ’t Limburgs hadden ze verschillende vragen: hoe zorgen we ervoor dat het aanbod van het Hoes aansluit bij de vraag vanuit de samenleving, welke rol is weggelegd voor de bibliotheken en welke indicatoren kunnen we straks gebruiken als maatstaven voor succes?

Dankzij de positieve grondhouding van de Statenleden werd het een open en geanimeerd gesprek, met als eindconclusie dat het overgrote merendeel van de Statenfracties de wens van het Limburgse taalveld om een Hoes op te richten onderschrijft en zich hiervoor wil inzetten in de politieke besluitvorming.