Veldeke bekendste Limburgse taalorganisatie

Veldeke Limburg komt uit het onderzoek naar voren als de bekendste Limburgse taalorganisatie. Wat dat betreft heeft het bijna honderdjarig bestaan van de vereniging zijn sporen nagelaten.

De naambekendheid van Veldeke en van een drietal andere taalorganisaties is met een tweetal vragen vastgelegd. Allereerst is gevraagd naar de spontane bekendheid, d.w.z. dat respondenten zelf namen moeten noteren van Limburgse taalorganisaties die ze kennen. Voor alle duidelijkheid: de respondenten wisten vooraf niet wie de opdrachtgever van het onderzoek was.

De spontane naambekendheid van Veldeke bedraagt 20%. Dat wil zeggen dat een op de vijf Limburgers Veldeke kan noemen. Andere organisaties waarvan verondersteld wordt dat ze zich inzetten voor het behoud en het bevorderen van het Limburgs zijn:

Veldeke 20%
L1 (Radio/TV)   3%
Carnavalsverenigingen   2%
Heemkundeverenigingen   2%
Provincie Limburg   2%

Andere genoemde organisaties, zoals het Huis voor de Kunsten, Kal Plat, de VVV, de Raod veur ’t Limburgs, het Meertensinstituut, het LGOG, de VLDN en professor Leonie Cornips als persoon scoren minder dan 0,5%.

Daarna is van een van een vijftal organisaties nagegaan hoe het met hun geholpen bekendheid ervoor staat, d.w.z. welk antwoord men geeft als de namen van die organisaties voorgegeven worden. Onderstaande tabel geeft de uitkomsten weer.

Geholpen bekendheid Limburgse taalorganisaties

Veldeke springt er qua naambekendheid duidelijk als beste uit. Bijna de helft van alle Limburgers heeft op zijn minst van Veldeke ooit gehoord terwijl een derde de vereniging goed tot een beetje kent. Het Huis voor de Kunsten volgt op ruime afstand (68% nooit van gehoord) en Levende Talen Limburgs alsmede de Raod veur ’t Limburgs daar weer ruim achter (meer dan 80% nooit van gehoord). Talep is duidelijk het minst bekend: meer dan 90% van de Limburgers heeft er nog nooit van gehoord.

Bij Veldeke kan met recht de vraag gesteld worden: is het glas half vol of half leeg? Als om en nabij de helft van de Limburgers nog nooit van de vereniging gehoord heeft, kun je niet blij zijn met de uitkomst. Als je van de andere kant de vergelijking met de overige taalorganisaties maakt, dan zou je het glas ook half vol kunnen noemen. Schrijnender wordt deze vraag wanneer we bezien hoe de bekendheid van Veldeke onderverdeeld naar de verschillende leeftijdscategorieën eruit ziet.

Bij de Limburgers onder de 35 jaar heeft bijna driekwart nog nooit van Veldeke gehoord. Als Veldeke dus iets aan zijn naambekendheid wil doen dan zal het zaak zijn bij de jongere Limburgers te beginnen. Qua regio scoort Veldeke het best in Zuid West Limburg (Maastricht e.o.) met 37% goed of een beetje bekend en Midden Limburg (Roermond/Weert) met 36%, terwijl Noord Limburg met 29% en Zuid Oost Limburg met 21% de rij sluiten.