Veldeke blijft thuis

Nu iedereen verplicht thuis zit opgehokt en menige arties of sjrijver vanuit de huiskamer via internet van zich laat horen, kan Veldeke natuurlijk niet achterblijven. Voor wie dat interessant vindt of voor wie zich gewoon stierlijk verveelt, gaan we de komende tijd wat verhalen en gedichten voorlezen en die kunt u dan op uw computer of tablet bekijken en beluisteren.

Voor inspiratie hoeven we niet ver te zoeken. Er zijn in de loop der jaren zo veel prachtige teksten geschreven in het Limburgs dat het nog moeilijk zal zijn om daaruit een keuze te maken. En juist omdat er zoveel geschreven is, weten we bijna zeker dat u die verhalen of gedichten voor een groot deel al weer vergeten bent. Dus dan krijgt u nu de gelegenheid om uw geheugen weer eens op te frissen.

We beginnen in het Maastrichts, met een verhaal van Pol Brounts met als titel “Zaat”.

.

Maar verschillende andere Veldeke kringen hebben al toegezegd te willen bijdragen met het lezen van teksten in hun eigen dialect van de Limburgse taal. We hopen u daarmee een plezier te doen. En als u een speciaal verzoek heeft voor wat u nog eens graag zou willen horen, laat het ons weten.