Veldeke Jaarbook uitgesteld

Tot zijn grote spijt heeft het bestuur van Veldeke Limburg moeten besluiten de uitgave van ons Jaarboek 2022 met een jaar op te schorten. Personele problemen bij de bezetting van de redactie zijn daar debet aan. Enkele redactieleden die zich jarenlang hebben ingezet voor het Jaarboek hebben de redactie de afgelopen tijd verlaten. Daar kwam bij dat de enige Jaarboekredacteur met een vaste aanstelling bij het Huis voor de Kunsten, de streektaalfunctionaris, om medische redenen voor lange tijd geen werk kon verzetten.

Volgend jaar extra dikke editie

Het uitgeven van het Jaarboek vraagt om nauwgezette en vakkundige inzet van een deskundige redactie. Die inzet kon onder de gegeven omstandigheden niet gegarandeerd worden. Vandaar dat besloten is de uitgave van het Veldeke Jaar boek 2022 te combineren met die van het lopende jaar 2023. In 2024 zal bijgevolg een extra dikke editie van het gecombineerde Jaarboek 22/23 verschijnen.

Nieuwe redactieleden

De redactie prijst zich gelukkig dat zij inmiddels voor aanvulling van haar gelederen heeft kunnen zorgen in de personen van Bas Vissers van Veldeke Kring Venlo en Frens Bakker, docent aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. De huidige leden Peter Klein en Guus Urlings blijven deel uitmaken van de redactie. Daarmee is de redactie weer voldoende bemand om de komende tijd het Veldeke Jaarboek de kwaliteit te verlenen die we ervan gewend zijn.

Overmacht

Het bestuur van Veldeke Limburg vraagt begrip voor het feit dat de vereniging een vrijwilligersorganisatie is die het grotendeels moet hebben van de onbezoldigde inbreng van enthousiaste liefhebbers van de Limburgse taal. Dat laat onverlet dat we bij ons werk en onze uitgaven hoge eisen stellen aan de taalkundige kwaliteit ervan. Soms leidt dat tot een afweging om een stapje terug te doen, hoe jammer we dat ook vinden.