Veldeke kan wel wat hulp van vrijwilligers gebruiken

Veldeke is een vereniging die helemaal op vrijwilligers steunt. Alle bestuursleden en medewerkers doen hun werk onbezoldigd. De liefde voor de Limburgse taal is hun motivatie. Maar zoals dat is met veel vrijwilligersorganisaties: dat werk komt heel vaak op dezelfde schouders terecht. Daarom doen we zo nu en dan een oproep om nieuwe vrijwilligers te werven. Want de Limburgse taal verdient het om met alle kracht ondersteund te worden.

Dus als u wat tijd over hebt en op zoek bent naar een zinvolle en leuke activiteit, meldt u dan aan bij Veldeke. Dat kan zowel op lokaal niveau, bij een van de 10 Veldeke kringen die door de hele provincie verspreid zijn. Dat kan ook op provinciaal niveau, waar koepelorganisatie Veldeke Limburg ook altijd wat steun kan gebruiken. We zullen dan samen bekijken hoe en waar u het beste kan worden ingezet.

Ook voor kortlopende projecten

En dat hoeft niet per se voor onbepaalde tijd te zijn. Als u zegt: ik wil best wel eens voor een kortlopend project worden ingeschakeld, dan kan dat natuurlijk ook. We houden een lijst bij van mensen die we kunnen oproepen als hun expertise of ervaring van pas komt bij de uitvoering van een of andere activiteit. Het belangrijkste is dat u betrokken bent bij de doelstelling van Veldeke: het behoud en de bevordering van de Limburgse taal in al zijn varianten.

Werk mee aan website en nieuwsbrief

Heel concreet: bij Veldeke Limburg zoeken we vrijwilligers die zich willen inzetten voort de website en de nieuwsbrief. Dat kan als plaatselijke correspondent of ook als redactielid van de communicatiegroep. Daarbij is het wel handig als u Limburgs niet alleen kunt spreken maar ook min of meer weet hoe dat geschreven moet worden. Maar ook dat kan geleerd worden, als u zich daar minder zeker over voelt.

Laat u eens van uw beste kant zien en meldt u aan via het inschrijfformulier voor vrijwilligers. Dat is helemaal zonder verplichtingen. Wij nemen contact met u op om te zien wat we elkaar onderling te bieden hebben. Wie weet kan daar nog iets moois uit groeien. In het belang van onze mooie Limburgse taal