Veldeke kring Echt gaat door met “Loesterverhaole”

In het begin van de coronaperiode, toen de lockdown de mensen totaal overviel en in zijn greep had, is de Veldeke Kring Echt met medewerking van een aantal schrijvers en hertalers begonnen aan een project “Loesterverhaole”(Luisterverhalen). Daarin werden al bekende en nieuwe verhalen voorgelezen in het Echts dialect. Om de verveling van de hele dag thuiszitten te onderbreken konden leden en andere belangstellenden via de website van de kring die verhalen beluisteren. Aanvankelijk met een frequentie van een verhaal per week.

Intussen loopt dit verhalenproject nog steeds door en zijn al meer dan 70 verhalen te beluisteren. De frequentie is teruggebracht naar een verhaal per drie weken maar alle eerder geplaatste verhalen zijn nog steeds te beluisteren. Die verhalen zijn onderverdeeld in een paar categorieën, zodat zoeken gemakkelijk is. Een en ander was mogelijk door een uitbreiding van de website met een bijdrage van de Rabobank Echt-Susteren voor goede ideeën tijdens de coronalockdown.

Kort geleden is daar het verhaal “De rampreis van Clara” geplaatst, waarbij dat verhaal ook in beeld te bekijken en te beluisteren is omdat het een opname betreft van de activiteit die in augustus j.l. nog kon doorgaan en waarbij verhalen met publiek werden voorgelezen. Dit verhaal grijpt terug op een gebeurtenis bij de hoge waterstand in de Maas, vorig jaar zomer.

Als u wilt meekijken of luisteren kunt u hier klikken. Of kijk op de website van de Veldeke Kring Echt onder Loesterverhaole.