Veldeke Kring Heerlen & Omstreken

Van harte welkom bij de Kring Heerlen en Omstreken van Veldeke, de vereniging voor dialect en volkscultuur. Onder de Kring Heerlen en Omstreken vallen: Heerlen, Hoensbroek, Voerendaal, Nuth, Brunssum en Landgraaf. Onze kring richt zich nadrukkelijk op ál deze gemeenten! We zijn er dus niet alleen voor Heerlen.

Volgens de nieuwste inzichten is het een rijkdom om meer als één taal te beheersen. In Limburg betekent dat, dat beheersing van het plat (i.c. het Heerlens Plat) naast beheersing van het Nederlands een rijkdom is. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Limburgse kinderen die dialect spreken zelfs betere taalprestaties leveren in het Nederlands als “eentalige” (Nederlands sprekende) kinderen.

Het Limburgs plat is van oudsher een taal die door alle rangen en standen heen gesproken werd. Dat is gelukkig nog altijd zoe. Het is cultureel gezien van groot belang dat die taal als cultureel bezit doorgegeven wordt aan de jongste generatie. In die taal kun je, net zo goed als in andere talen, lief, hartelijk, grappig, spits, vriendelijk, lelijk, koud en ongelikt zijn: het Limburgs plat heeft woorden en uitdrukkingen genoeg voor elke emotie.

Met genoegen heten we nieuwe leden welkom in onze kring. Wilt u meer informatie? Bel of mail dan met een van onze bestuursleden. De contributie bedraagt € 20,00 per jaar. Dan bent u lid van Veldeke Limburg én van onze Kring.