Veldeke Kringen Contactdag in Maastricht

Een keer per jaar komen bestuursleden van de lokale Veldekekringen bij elkaar om onderling te praten over hun activiteiten en plannen. Deze keer was die contactdag georganiseerd door de Veldeke Kring Maastricht en zo kwamen op zaterdag 2 september vertegenwoordigers van vrijwel alle kringen (alleen Valkenburg was verhinderd) naar de provinciehoofdstad. Er was ook een vertegenwoordiging van Veldeke Belsj Limburg uit Hasselt aanwezig. Dat bijpraten lukt het best als men samen iets onderneemt en dus had Veldeke Maastricht een programma opgesteld waarbij de deelnemers werden rondgeleid door een stukje onbekend Maastricht, te weten het Belvedère terrein. Daar is sinds kort de oude Sphinx fabriek omgetoverd in een studentenhotel, waarin vooral buitenlandse studenten voor een paar maanden tot een jaar een compleet ingerichte kamer kunnen huren. Maar door belvedère kun je ook mooi wandelen sinds de Noorderbrug is verlegd en een stukje vergeten natuur langs de oude vestingwerken toegankelijk is geworden.

Nadat de bestuursleden bij elkaar waren gekomen in het nieuwe Filmtheater Lumière, dat ook op dat terrein ligt, werden ze in groepen opgedeeld die zo waren samengesteld dat de kringen elkaar tegenkwamen zodat een eerste uitwisseling van ideeën kon plaatsvinden. Via het Bassin, de oude binnenhaven van Maastricht die al eerder helemaal is opgeknapt, ging de wandeling naar het infocentrum van het Belvedère project, in de oude showroom van de Sphinx fabriek. Daarna trok iedereen via de Lage Fronten naar het clublokaal van het Maastrichts “Rizzjemint”, waar de lunch werd geserveerd. Alweer een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. De dag werd besloten in Museum Marres waar een expositie over kunst en archeologie werd uitgelegd en bekeken. In de tuin van dat museum vond daarna nog een echte ‘speed date’  plaats, waarbij alle deelnemers gekoppeld werden aan iemand van een andere kring.

Toen iedereen rond een uur of vijf weer op huis aan ging waren er heel wat ideeën en plannen uitgewisseld, wat nou ook precies de bedoeling was. Daar kwam ook nog even de nieuwe ontwikkeling van de Limburgse spellingsapp ter sprake, die recentelijk gelanceerd is door Yuri Michielsen van de Universiteit van Maastricht. Veldeke Kring Maastricht heeft al bekend gemaakt dat ze een voorlichtingsavond over die app gaat organiseren voor haar leden en andere kringen gaan in navolging daarvan bekijken of ze dat ook willen doen. De voorzitter van Veldeke Maastricht, Hortense Brounts, mocht zoals gebruikelijk ter afsluiting nog de medaille van de kring aan de Veldeke-vlag bevestigen en die overhandigen aan de Kring Weert, die volgend jaar aan de beurt is om de contactdag te organiseren. Zo heeft ook Veldeke zijn tradities. Daarna kon iedereen tevreden naar huis. Voor een foto-impressie van die dag kijkt u hier.