Veldeke Kringencontactdag in Venray

Op zaterdag 30 september kwamen de bestuurders van de lokale Veldeke kringen bij elkaar voor de jaarlijkse contactdag. Deze keer viel Veldeke Kring Venray de eer te beurt om de andere kringen te ontvangen met een interessant programma. Jammer genoeg konden niet alle kringen acte de présence geven, wat voor Veldeke voorzitter Reg van Loo aanleiding was om nog eens te pleiten voor een intensieve samenwerking tussen de kringen. Door samen te werken kunnen de krachten gebundeld worden en is Veldeke beter in staat zijn idealen vorm te geven en de Limburgse taal over de hele provincie te bevorderen.

Museum De Peelstreek

De contactdag begon in Museum De Peelstreek in Ysselsteyn. Na de gebruikelijke koffie en broodjes konden alle deelnemers hun eigen weg zoeken door het museum, waarbij de directeur aanwezig was om zo nodig tekst en uitleg te geven. En er was genoeg te zien over de historie van de Peel en van de mensen die daar gewoond en gewerkt hebben, inclusief een uitgebreide verzameling van alle werktuig dat daarbij te pas was gekomen. Vooral het verhaal van Nico van Melo, de legendarische fokhengst wiens kop nu hier aan de muur hangt, maakte indruk.

Oorlogskerkhof Ysselsteyn

Daarna werd het gezelschap in een huifkar geladen en dwars door een stukje Peellandschap, inclusief de daarbij behorende landelijke geuren, naar het oorlogskerkhof Ysselsteyn gebracht. Dat kerkhof is bijzonder omdat er vooral Duitse soldaten uit de Tweede WO begraven zijn, de toenmalige vijand zogezegd. Via een uitgebreide rondleiding werd duidelijk gemaakt hoe dat kerkhof ontstaan is en welke bijzondere verhalen daarbij te vertellen zijn. Ieder graf heeft zijn eigen verhaal, aldus de rondleider, al waren er ook nog heel wat grafstenen met als opschrift “Ein Deutscher Soldat”. Na afloop kon iedereen nog een bezoek brengen aan het documentatiecentrum en een drankje nuttigen in het restaurant van ’t kerkhof. Een kerkhof met een restaurant dat zie je niet vaak maar hier is men ingericht op de vele bezoekers die uit heel Duitsland komen aangereisd.

Volgend jaar: Venlo

Om de contactdag af te sluiten ging de huifkar weer terug naar het dorp Ysselsteyn voor een smakelijk buffet, waaraan iedereen zich onder de klanken van een accoordeonduo te goed deed. Als laatste vond de ceremonie plaats van het overdragen van de Veldekevlag aan de kring die volgend jaar de contactdag zal organiseren, in dit geval de kring Venlo. Al met al een geslaagde dag, met dank aan de Veldeke Kring Venroj voor de uitstekende organisatie.