Veldeke Limburg introduceert Veldeke Erepenning

Dialectvereniging Veldeke Limburg zat al een tijdje verlegen om een manier waarop mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Limburgse taal te eren. De vereniging kent al wel een erelidmaatschap maar dat is zoals de naam al zegt voorbehouden aan leden van Veldeke. Om ook mensen buiten de ledenkring in het zonnetje te kunnen zetten is nu een erepenning geïntroduceerd, al sluit het lidmaatschap de toekenning niet per se uit.

Ontwerp van Leo Disch

De penning is ontworpen door Leo Disch, die behalve Benedictijner monnik in het Klooster van Mamelis, ook kunstenaar is die zich toelegt op werk in brons en hout. Bekend werk van Disch zijn het Eurokunstwerk bij Chateau St. Gerlach, het borstbeeld van Antoon Coolen in Deurne en de Bokkenrijdersplaquette in Valkenburg.

Tekst van een minnelied

Bij het maken van de erepenning heeft Leo Disch zich laten inspireren door een middeleeuwse afbeelding van Henric van Veldeke en door de tekst van een van diens minneliederen, waarin hij de kracht van de taal bezingt:

Scone wort bit soeten sange
troosten dicke swaren moet
Die mach men gerne halden lange
want sie sin ons altoos goet

Eerste ontvanger nog geheim

De penning is in brons gegoten en groen gepatineerd en komt in een mooi doosje te zitten voor wie hem mag ontvangen. Wie de eerste penning krijgt toegekend is voorlopig nog geheim maar we houden u op de hoogte als het zover is.