Veldeke op weg naar 2026 (het vervolg)

In 2026 bestaat de dialectvereniging Veldeke 100 jaar. En het provinciaal bestuur heeft de ambitie uitgesproken voor die tijd Veldeke gereed te maken voor de toekomst. Dat betekent dat er dan een vitale en aantrekkelijke vereniging moet staan die activiteiten organiseert die het gebruik van het Limburgs in de openbare ruimte, op school, in de werkomgeving en thuis faciliteert en normaliseert. Zo staat dat althans geformuleerd in het voorlopige visiedocument dat is opgesteld naar aanleiding van een drietal brainstormsessies die provinciale en lokale bestuursleden van Veldeke in de loop van de eerste maanden van dit jaar hebben gehouden.

Visiedocument Veldeke 2026

Uit dat document wordt ook duidelijk dat er nog heel wat dient te gebeuren voordat die visie werkelijkheid is geworden. Zo zal de organisatorische basis van de vereniging versterkt dienen te worden. Zo zullen nieuwe producten en diensten ontwikkeld moeten worden. Zo zal de positie in het onderwijs verbeterd moeten worden. En niet in de laatste plaats zal ook het imago van Veldeke verbeterd moeten worden. Gebrek aan ambitie kan men het provinciaal bestuur dus niet ontzeggen. En één ding werkt in het voordeel: het duurt nog eventjes voordat het 2026 is, dus er is nog tijd om een en ander te veranderen.

Limburgeringscursus

De voorlopig laatste “heisessie” vond plaats op 26 juni jl. in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Tijdens die vergadering zijn verschillende ideeën besproken die zouden kunnen bijdragen aan het bereiken van het gestelde doel. Zo is gesproken over het opnieuw geven van een Leergang Limburgs, een soort kadercursus waarmee belangstellenden kunnen worden opgeleid om de Limburgse taal in al zijn aspecten beter te kunnen begrijpen en ook te kunnen overdragen aan anderen; daarmee wordt dus ook tegemoet gekomen aan de vraag om docenten die cursussen kunnen geven in de verschillende dialecten van de Limburgse taal. Maar ook een ‘Limburgeringscursus’ werd geopperd, om mensen die van buiten komen in te wijden in de Limburgse taal, cultuur en historie.

Fundamenteel onderzoek

Verder werd gepleit voor het houden van een fundamenteel onderzoek naar “De stand van het Limburgs. ” Als Veldeke van alles wil veranderen dan zal toch eerst in kaart moeten worden gebracht hoe de situatie van de Limburgse taal op dit moment ervoor staat. Niet alleen wie en hoeveel inwoners van Limburgs dialect spreken, lezen en schrijven, maar ook waar en wanneer ze dat doen. En welke barrières ze tegen komen als ze dat willen doen. In 2026 kan dan opnieuw zo’n onderzoek plaats vinden om te kijken wat er nu precies veranderd is. Ook professionele ondersteuning op het gebied van marketing communicatie is aan de orde geweest. Het medialandschap verandert in zo’n rap tempo dat het voor vrijwilligers steeds moeilijker te  overzien en bij te houden is.

Het woord aan de politiek

Zo werden nog veel meer ideeën geopperd die allemaal in de loop van de komende weken door het provinciaal bestuur geëvalueerd zullen worden en daarna zullen worden voorgelegd aan de lokale kringen. Uiteindelijk zal dat resulteren in een definitief visiedocument dat namens Veldeke zal worden aangeboden aan de provinciale politiek met het oog op de noodzakelijke financiering. Dat het nieuwe College van Gedeputeerde Staten zich in haar programma uitdrukkelijk heeft uitgesproken om de Limburgse taal in samenwerking met de streektaalorganisaties te gaan bevorderen, geeft vertrouwen dat onze plannen daar op een positieve manier ontvangen zullen worden.

Niet alles verandert

Een en ander wil niet zeggen dat Veldeke nu helemaal op de schop gaat. Een heleboel van wat we doen, doen we goed. Op lokaal niveau organiseren de 10 Veldeke kringen van alles om de Limburgse taal levend te houden en dat doen ze vaak met veel succes. Maar met het oog op de toekomst en de positieve sfeer waarin de Limburgse taal zich momenteel mag verheugen, mogen we onze ambities best iets hoger opschroeven. We houden u op de hoogte van wat er staat te gebeuren.

Foto’s Riky Simons