Veldeke Pluum voor 50-jarig café Aad Remunj

Op zaterdag 2 december werd bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van café-zaal Aad Remunj uit handen van voorzitter Henk Giesbers de Veldeke Pluum uitgereikt aan Henk en Annelies Mulders die al 18 jaar aan dit café zijn verbonden.

Café-zaal Aad Remunj is veel meer dan een gezellig bruin café, het is de huiskamer van de Kapel in ’t Zand, een ontmoetingsplek voor jong en oud waar steeds weer nieuwe plannen kunnen worden gesmeed die de Kapel in ’t Zand levendig houden.

Ook in de uitvoering van die plannen bieden Henk en Annelies een platform van waaruit mensen de Remunjse taal en cultuur kunnen uitdragen. Daarmee geven ze ruim baan aan de verspreiding van ons cultuurgoed. Veldeke Krink Remunj voelt zich al jaren één van deze welkome gasten en wil dit graag met de uitreiking van de Pluum kenbaar maken.

Tijdens het jubileumfeest werd een knappe kleine Kapelse versie van de Sjinderhannes opgevoerd, trad ‘Op Good Gelök’ op fraaie wijze voor het voetlicht en vond er een heuse ‘Leste Aom-revival’ plaats.