Veldeke presenteert zijn Jaarboek 2018

Op 26 juni jl. presenteerde Veldeke Limburg in de ECI Cultuurfabriek in Roermond zijn Jaarboek over 2018 , waarin zoals gebruikelijk een overzicht wordt gegeven van wat zich het afgelopen jaar heeft voorgedaan op het gebied van onderzoek en publicaties over de Limburgse taal en volkscultuur. Deze keer is er aandacht geschonken aan onder meer de Benrather Linie, in een artikel van Lei Heijenrath over de taalgrens die een klein stukje van Limburg scheidt van de rest door een klankverschuiving die meer richting het Duits gaat. Els Diederen geeft in het Jaarboek een uitgebreide beschrijving van de grote variëteit aan Limburgse namen die gebruikt worden om bloemen en planten te benoemen.

En dan vinden we nog een artikel van de verse winnares van de Jo Hansenprijs, Netty Engels, over bokeskook, een verslag van de finale van de Veldeke Declamatiewedstrijd van de hand van Riky Simons en twee wetenschappelijke artikelen van promovendae van Prof. Leonie Cornips over aspecten van dialectspreken door kinderen. Peter Klein tekent voor het artikel dat de illustratie op de omslag van het Jaarboek levert: het dialectlandschap van de gemeente Vaals.

Eerste exemplaar voor Els Diederen

Het eerste exemplaar van het Jaarboek werd door een van de redacteuren, Pierre Bakkes, uitgereikt aan Els Diederen, waarbij hij Els roemde om haar verdiensten als bestuurslid van de Veldeke Kring Valkenburg en zeker ook voor haar diverse artikelen over volksculturele onderwerpen in de Veldeke Jaarboeken van de afgelopen jaren. Pierre Bakkes lichtte de inhoud van het Jaarboek toe voor de aanwezige luisteraars en Ton Engels zong verschillende van zijn Limburgstalige liedjes (songs) waaronder het bekende ‘Kal toch plat’. Dat laatste bracht Veldeke voorzitter Christine van Basten in haar slotwoord tot de verzuchting dat Ton in één liedje weet uit te drukken waar Veldeke soms een hele middag over moet vergaderen. Zij vond dan ook dat zijn naam Ton Limburgs zou moeten zijn in plaats van Ton Engels.

De redactie van het Veldeke Jaarboek 2018 was in de vertrouwde handen van Pierre Bakkes, Peter Klein en Ton van de Wijngaard. Het boek kost € 20,00 (exclusief verzendkosten) en kan besteld worden via de winkel op de website van Veldeke Limburg of per mail via het Huis voor de Kunsten.

Foto’s: Riky Simons