Veldeke Vastelaovends Cabbarèt gestopt

Er komt geen laatste editie van het Veldeke Vastelaovends Cabberèt in 2019. De cabaretleden en het bestuur van de Veldeke Krink Mestreech zijn dat in overleg overeengekomen. Het is een definitief einde van het zeer succesvolle humoristische ensemble, dat tienduizenden mensen uit Maastricht en ver daarbuiten gedurende 18 jaar onvergetelijke ‘Mestreechse’ cabaretmiddagen en -avonden heeft bezorgd.

In januari van dit jaar werd aangekondigd dat de editie van 2019 de laatste zou zijn. In de loop van 2018 werd duidelijk dat deze laatste cabaretserie niet haalbaar is. Enkele leden van de cabaretgroep hebben vanwege voor hen moverende redenen hun medewerking aan het cabaret moeten opzeggen. Voortzetting van het cabaret is onder deze omstandigheden voor de overige cabaretleden geen optie.

“Spieteg”

Voorzitter Hortense Brounts: “Hiel erg spieteg tot v’r die fantastische cabberètjaore op dees meneer mote aofslete.  ’t Cabberèt maag gruuts zien op 18 oonvergeteleke jaore boe-in lol en plezeer veur pebliek en speulers altied veurop höbbe gestande. Iech dink tot Mestreech us geit misse.  ’t Bestuur vaan Veldeke Krink Mestreech is alle mètwèrkers vaan ’t Cabberèt en netuurlek ouch ’t pebliek hiel daankbaar veur de aofgeloupe jaore.”

Het cabaret kreeg vooral bekendheid vanwege  de ironie en satire. Gebaseerd op alledaagse dingen, lieten ze herkenbare thema’s en onderwerpen de revue passeren. Juist daar lag de kracht van het Veldeke Vastelaovends Cabberèt; het was van de eerste tot de laatste minuut herkenbaar. Het ensemble liet je als het ware naar jezelf kijken in de spiegel, meestal met een lach en soms met een traan.

In 2020 een vervolg

Maar Veldeke Kring Maastricht laat zijn leden niet in de kou staan. Vanaf 2020 zal er rond carnaval een nieuw programma worden opgestart. Dat zal iets heel anders worden als het cabaret maar als we de voortekenen mogen geloven zal het zeker niet minder leuk worden. Over de precieze vorm en inhoud gaat een commissie van de Veldeke Kring Maastricht zich de komende tijd buigen. We houden u op de hoogte.