Veldgewas bestaat 10 jaar

Op 27 januari 2011 verscheen de eerste editie van Veldgewas. Veldgewas is een online periodiek voor Limburgse poëzie. Wim Kuipers en Har Sniekers stonden 10 jaar geleden aan de wieg van Veldgewas. Zij vonden dat er te weinig aandacht was voor Limburgstalige literatuur. Het tijdschrift van Veldeke, waarin regelmatig gedichten en prozastukken in de Limburgse taal werden afgedrukt, was een paar jaar eerder opgehouden te bestaan. De Veldeke Literatuurprijs dreigde door gebrek aan auteurs te verdwijnen. En op internet was er al helemaal geen podium dat aandacht besteedde aan de Limburgse literatuur. Veldgewas was bedoeld om die lacune op te vullen.

Wie belangstelling had voor Limburgstalige poëzie kon zich gratis abonneren op Veldgewas en kreeg dan een paar keer per week gedichten in de verschillende varianten van het Limburgs in de digitale brievenbus. Voor de inhoud daarvan waren de initiatiefnemers afhankelijk van wat ze kregen toegestuurd door de schrijvers. Gelukkig waren er – zeker in het begin – genoeg schrijvers bereid om hun teksten naar Veldgewas te sturen. Zo bouwde de rubriek een imposante rij van tientallen deelnemers op die op den duur goed waren voor vele honderden gedichten.

Maar Wim Kuipers, die zich het bestaan van Veldgewas het meest aantrok, merkte wel dat het steeds moeilijker werd om nieuwe dichters te vinden die hun bijdrage wilden leveren. In de loop der tijd ging Veldgewas meer en meer gebruik maken van een vaste kern van auteurs die over tal van onderwerpen hun gedachten in dichtvorm uitdrukten. Verschillende keren heeft Wim Kuipers overwogen om een punt achter de rubriek te zetten maar telkens bleken toch weer genoeg mooie gedichten binnen te komen om daarvan af te zien. Bovendien ging Wim Veldgewas ook gebruiken om zijn eigen gedachten over de stand van de Limburgse taal. ’Oos Taal’ zoals hij die noemt, aan de openbaarheid prijs te geven. En daar heeft hij uitgesproken opvattingen over.

Al met al viert Veldgewas nu zijn tienjarig bestaan en dat is iets om even bij stil te staan. Wij feliciteren Wim Kuipers met het bereiken van deze mijlpaal. En we hopen dat zijn vasthoudendheid tot resultaat zal hebben dat ook weer nieuwe dichters zich geroepen voelen om in het Limburgs te gaan dichten en dat zich nieuwe abonnee op gaan geven. Dat kan zonder verdere verplichtingen op veldgewas@home.nl. Meer informatie over de rubriek Veldgewas vindt u op deze pagina.