Nieuw project van de commissie volkscultuur: verhaaltjesboek

Onze kinderen moeten dialect blijven spreken. Dat is al jarenlang een van de uitgangspunten van de commissie volkscultuur van Veldeke Limburg. Na een serie lesbrieven over Limburgse onderwerpen willen we nu aan de slag met een verhaaltjesboekje voor peuters en kleuters. Dat gaan we niet samen met slechts één kring doen, maar liefst met allemaal. Het boekje wordt een tweetalige uitgave: het eigenlijke boekje is een vertaling met bijbehorende illustraties in het dialect van de betreffende kring met als bijlage de basistekst met voor elke uitgave dezelfde verhaaltjes in het Nederlands (zonder de illustraties). De kringen die meedoen leveren dus zelf een vertaler. De commissie is al ijverig op zoek naar geschikte verhaaltjes, liefst nieuwe en zich ergens in Limburg afspelend. (Bij zo’n locatie valt misschien wat subsidie te krijgen.)

Dit is meteen ook een oproep aan schrijvers om het verhaaltje dat ze altijd vertelden aan hun (klein)kinderen of hun groep op te schrijven en in te sturen. Dat mag in het dialect en ook in het Nederlands. Maak het vanwege de doelgroep niet te lang, we denken aan maximaal een dubbele  pagina per verhaal. Stuur het naar riky.simonsjulicher@hccnet.nl. Daar wordt alles verzameld en kan men met vragen terecht.