Verhäölkes in ós Limburgs plat

Ja, het is naar de drukkerij: het nieuwe boekje met verhaaltjes voor kinderen in het Limburgs. Half november is het zover. Dan verschijnt het in maar liefst acht edities. Een in de dialecten van de oorspronkelijke schrijvers, zeven vertaalde versies in het dialect van de Veldekekringen die meedoen aan dit project.

De commissie Volkscultuur, die geregeld te horen kreeg, dat er zo weinig materiaal in de streektaal  is om voor te lezen aan kinderen, deed een oproep aan Limburgstalige schrijvers om een verhaal aan te leveren. Het resultaat was een bont geheel van soorten verhaaltjes: over dingen die kinderen kunnen meemaken in hun dagelijks leven, tijdens een uitstapje of feestje. Zich afspelend op een Limburgse locatie of gewoon thuis, fantasie of echt gebeurd, over dieren of kabouters. Heel kort of juist wat langer, voor peuters, kleuters en basisschoolkinderen. Van bekende en minder bekende schrijvers. 26 in totaal.

Om voor te lezen door ouders en grootouders of om zelf te lezen en voor te lezen aan een jonger broertje of zusje. Maar liefst ook door meester of juf.

De Raod veur ’t Limburgs wilde wel een financiële bijdrage leveren, zodat de boekjes voor een redelijke prijs verkocht kunnen worden. ook wil de Raod een exemplaar voor alle Limburgse bibliotheken bekostigen. En Veldeke Limburg wil op 100 scholen een exemplaar laten bezorgen. Mooi gebaar.

Voor dialectliefhebbers die zelf een boekje willen reserveren: kijk op de website van de betreffende Veldekekring. De totale oplage wordt niet heel erg groot, reserveren is wel gewenst. Voor Veldekeleden gaat een boekje maximaal € 10,- kosten. Op de speciale Facebookpagina voor dit boekje is ook de nodige informatie te vinden en komende weken worden af en toe enkele stukjes van de verhaaltjes geplaatst.