Verjongingskuur Veldeke Kring Maastricht

Het is een probleem waarmee meer verenigingen worstelen: de vergrijzing van hun ledenbestand. Uit onderzoek dat de Veldeke Kring Maastricht recentelijk onder zijn leden hield, bleek dat ook Veldeke daar niet aan ontkomt. Dus is de Veldeke Kring Maastricht begonnen met een verjongingskuur. Dat wil zeggen dat ze aan het uitzoeken zijn op welke manier jongere mensen – en dan praten we over dertigers en veertigers – betrokken kunnen worden bij de doelstellingen van Veldeke: het behoud en bevorderen van de Maastrichtse taal.

Jonge mensen willen zich niet binden

Een van de uitgangspunten daarbij is, dat het niet zo veel zin heeft te proberen om jonge mensen lid te maken van de vereniging, laat staan om ze tot bestuurslid te bombarderen. De jeugd van tegenwoordig laat zich niet meer zo gemakkelijk verleiden om zich te binden aan langlopende verplichtingen. Daarvoor hebben ze het veel te druk en hebben ze veel te veel andere interesses. Maar misschien zijn jongeren wel te bewegen om deel te nemen aan kortlopende projecten met een duidelijk begin en eind. Want het is niet zo dat ze niets voor de Maastrichtse taal zouden voelen. Integendeel: op Facebook en Twitter en andere social media wordt volop in het dialect geschreven.

Groepsgesprek met jonge mensen

Om na te gaan hoe jongeren te interesseren zijn voor waar Veldeke voor staat, heeft de Veldeke Kring Maastricht een groepsgesprek georganiseerd waaraan een stuk of 10 jongeren tussen de 25 en de 35 jaar deelnamen. Het werd een geanimeerde bijeenkomst waaruit bleek dat de Maastrichtse taal de deelnemers wel degelijk aan het hart gaat. Maar dan wel op een andere manier als Veldeke gewoon is. Zo laten zij zich minder gelegen liggen aan het feit of alle woorden die ze gebruiken wel “echt Maastrichts” zijn en ook met het schrijven van Maastrichtse woorden zijn ze minder precies. Een taal verandert, is hun opvatting, en dus zal ook het Maastrichts andere woorden gaan gebruiken.

Maastrichtse taal ook voor jonge mensen belangrijk

De deelnemers aan het gesprek hadden ook een hele hoop concrete ideeën over hoe Veldeke hun generatie zou kunnen bereiken. Niet met een lidmaatschap inderdaad, maar wel door aan te sluiten bij media en evenementen waar ze toch al bij betrokken zijn, zoals festivals en sportwedstrijden. En door jongelui de kans te geven in contact te komen met leeftijdgenoten. Want juist in die contacten blijkt dat de Maastrichtse taal voor jonge mensen een belangrijk onderdeel van hun identiteit is. En tot de belangrijkste contacten behoren natuurlijk de social media.

Van de jeugd valt nog wel een en ander te leren

Maastricht is overigens niet de enige kring die zijn oor te luisteren heeft gelegd bij de jeugd: ook de Veldeke Kring Echt heeft al groepsgesprekken georganiseerd om zijn licht op te steken over hoe ze jonge mensen kan bereiken en betrekken bij Veldeke. Dat blijken inspirerende gesprekken te zijn waaruit een heleboel te leren valt voor de toekomst van onze vereniging.