Vierde Dr. Lou Spronck-lezing door Miet Ooms

Wegens onvoorziene omstandigheden kan de oorspronkelijk aangekondigde spreker Rik Vosters de 4e Dr Lou Spronck-lezing  op donderdag 21 september niet presenteren. Miet Ooms neemt deze lezing nu voor haar rekening. De titel van haar lezing luidt: Algemeen Nederlands of eigen Nederlands? Over het Nederlands dat we delen en dat ons soms scheidt

De lezing vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Maastricht aan de Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.

De leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht, Faculty of Arts and Social Sciences FASoS) heeft in 2016 de Dr. Lou Spronck-lezing ingesteld. Lou Spronck heeft tijdens zijn werkzame leven aan het Jeanne d’Arc College in Maastricht als leraar, conrector en rector, maar vooral in de tijd erna, gepubliceerd over de Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde.

Met de instelling van de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing wil de leerstoel waardering voor de kwaliteit van zijn onderzoek tot uitdrukking brengen. Tevens beoogt deze lezing het belang van wetenschappelijk onderzoek naar taal en cultuur in Limburg zichtbaar te maken voor de academische wereld en vooral voor het grote publiek.

De eerste LS-lezing werd 2016 gehouden door Petra Stienen (‘Geer zeet neet van hiej …’. De grenzen van het Limburgs), de tweede in 2018 door Martin Paul (‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Een pleidooi voor meertaligheid’), de derde in 2021 door Michiel de Vaan (‘Geboorte en dood van het Maastrichts. Een historisch-taalkundige blik’).

Samenvatting lezing Miet Ooms

In deze lezing gaan we aan de hand van de standaardisatiegeschiedenis van het Nederlands na waarom er verschillen zijn tussen het noorden en het zuiden van het taalgebied. We starten bij de opbouw van een standaardtaal in de zestiende eeuw. Daarna komen enkele sleutelmomenten in de geschiedenis aan bod die een grote invloed hebben gehad op de verdere standaardisering. De focus ligt op de twintigste eeuw, waarin op het moment dat in Nederland de aandacht voor taalzorg verslapt die in Vlaanderen net volop aanwezig is. En we gaan door tot de eeuwwisseling, waarin Vlaanderen en Nederland elkaar weer vinden. Ten slotte staan we kort stil bij de vraag wat dat standaardisatieverhaal betekent voor de dialecten in de beide Limburgen.

Inschrijven

Inschrijven kan via deze website
De lezing van Miet Ooms verschijnt later in druk. Geïnteresseerden kunnen, onder vermelding van hun naam en adres, een exemplaar aanvragen via een bericht aan het secretariaat.