Website Sectie Limburgs van Levende Talen nu online

De sectie Limburgs van ‘Levende talen’, de beroepsvereniging van taaldocenten, is sinds kort online gegaan met een eigen website. Op die website wordt de missie van de Sectie Limburgs als volgt geformuleerd: “Levende Talen Limburgs ondersteunt het Limburgs in het onderwijs, alsmede in de kinderopvang, zorg, op het werk, in het toerisme, thuis en in online-omgevingen. Het Limburgs is cruciaal in sociale en regionale identificaties in Limburg met de daarbij behorende inclusieve en uitsluitende werkingen. Alle kinderen in Limburg groeien in een meertalige omgeving op. Meertaligheid is van onschatbare waarde in Limburg met zijn unieke geografische ligging, zijn euregionale kenniseconomie en zijn politieke en sociaal-culturele samenwerkingsverbanden”.

Op de website publiceert de Sectie Limburgs een serie columns over de positie van dialecten en regionale/minderheidstalen in  het onderwijs elders in Europa en over hoe om te gaan met dialectverschillen in het onderwijs. Verder is er een overzicht van nieuws en activiteiten te vinden. U kunt de website van de Sectie Limburgs bekijken via deze link.

Vereniging Levende Talen

Levende Talen is opgericht in 1911 en is de oudste beroepsvereniging van taaldocenten in Nederland. De leden zijn afkomstig uit alle sectoren van het onderwijs; ze maken deel uit van de secties Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Nederlands, Nederlandse gebarentaal, Papiaments, Pools, Russisch, Spaans of Turks en sinds kort dus ook Limburgs.

De vereniging Levende Talen organiseert studiedagen en congressen over talenonderwijs en informeert haar leden over nieuws en ontwikkelingen via de tijdschriften ‘Levende Talen Magazine’ en ‘Levende Talen Tijdschrift’, de sociale media, de website en via de websites, sociale media en nieuwsbrieven van de talensecties.