Werk insturen voor 046 Sjrif (Sittard)

In het najaar van 2017 verschijnt de eerste editie van 046 Sjrif, een bundel met werk van dialectschrijvers uit onze gemeente Sittard-Geleen-Born door de Veldeke Krink Zitterd.

Voor deze eerste editie heeft men als thema Vandaag de dag gekozen. Redacteur van deze uitgave is burgemeester Sjraar Cox. Hij zal een selectie make uit het ingestuurde werk en de inleiding verzorgen.

Dialectschrijvers die wonen of geboren zijn in onze gemeente kunnen uiterlijk tot 1 juli 2017 werk insturen. Dat kunnen bijvoorbeeld verhalen, gedichten, columns of liedjesteksten zijn (geen carnavalsliedjes), als het thema maar Vandaag de dag is en er niet meer dan 600 woorden gebruikt worden. U kunt meerdere werken insturen maar per schrijver worden maximaal 2 werken in de bundel opgenomen.

Wat betreft de schrijfwijze: we gaan ervan uit dat men zich zoveel mogelijk houdt aan de Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten.

De teksten kunnen ingeleverd worden bij de secretaris van Veldeke Krink Zitterd, Patrick Werdens, e-mail: veldekezitterd@gmail.com.

Schrijvers waarvan het werk geselecteerd wordt krijgen een uitnodiging voor de presentatie en een exemplaar van de bundel. We hopen op mooie bijdragen!