Winnaars prijsvraag Limburgse taal voor Kinderen bekend

Eind november vorig jaar werd de Prijsvraag Limburgse taal gelanceerd door het Huis voor de Kunsten. De opdracht luidde: maak creatief en leerzaam materiaal dat de meertaligheid van kinderen van 0 tot 13 jaar stimuleert en bevordert, in samenwerking met kinderdagverblijven of het basisonderwijs. De jury is overweldigd met maar liefst 27 aanvragen! Uit deze aanvragen zijn 4 winnaars gekozen die hun idee mogen verwezenlijken met de gewonnen 12.500 euro. De winnaars zijn vanavond (vrijdag 5 maart) om 19.uur te gast bij het programma Avondgasten op L1 TV, dat deze keer  helemaal aan de Limburgse taal is gewijd.

Aanleiding voor deze prijsvraag was de ondertekening van het convenant Limburgse taal door de Provincie Limburg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij hebben afgesproken om de positie van het Limburgs te verstevigen en het gebruik ervan te bevorderen en te stimuleren. Ook laten zij met deze afspraak zien dat zij de Limburgse taal serieus nemen als regionale taal binnen Nederland.

De vele, goede, projectvoorstellen laten zien dat de Limburgers zélf ervoor zorgen dat onze taal levendig blijft. De creativiteit en motivatie van talloze Limburgers zorgen ervoor dat onze taal overgedragen wordt op de nieuwe generaties Limburgers. Zo behouden we samen het Limburgs en dragen we daarnaast bij aan een goede (taal)ontwikkeling van onze jeugd.

De Jury

De jury van de Prijsvraag Limburgse Taal bestond uit Christine van Basten-Boddin (namens Veldeke Limburg), Jeanine Deckers (namens Vereniging van Limburgse Bibliotheken), Alexandra de la Roij (werkzaam bij MIK & PIW Groep), Jos Feron (werkzaam bij Movare), Mark van Leersum (werkzaam bij de Nieuwste Pabo) en onafhankelijk juryvoorzitter Ruud van Eeten (namens het Huis voor de Kunsten Limburg). Zij jureerde de projecten onder andere op: het stimuleren van het gebruik van de Limburgse taal, samenwerking tussen meerdere partijen, gericht zijn op een duurzame borging, provinciebreed uit te rollen en toepasbaar voor kinderopvangorganisaties en/of basisscholen.

De prijswinnaars

 • Limburgs kwartet, door Elke Thijssen & Toussaint Jongen 
  Elke en Toussaint kwamen met het idee om een kwartet te ontwikkelen, waarmee kinderen en jongeren spelenderwijs hun Limburgse woordenschat vergroten. Een goede toepasbare spelvorm voor het primair onderwijs waarbij spelend leren voorop staat. Ook is er aandacht voor regionale verschillen en waardeert de jury het enorm dat er een klein marktonderzoek is uitgevoerd.
 • Limburgse Energizers veur Kids, door Guido Heijnen & Jos Netto
  De energizers van Guido en Jos zijn ideaal om tussen de lessen door in te zetten. Zodat de kinderen hun energie kwijt kunnen door te bewegen in het dialect. Het out-of-the-box idee sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen en is eenvoudig toepasbaar in het onderwijs.
 • Sjpraek Limburgs!, door Troubadours van de Toekomst
  De Troubadours van de Toekomst, een grote groep Limburgse liedjesschrijvers, willen met dit project samen met kinderen van de kinderopvang dialectliedjes maken, oftewel voor en door kinderen! De toevoeging van nieuwe media, zoals YouTube en TikTok maakt van het project een eigentijds geheel. De jury vindt het een verbindend en creatief project, dat provinciebreed is uit te rollen.
 • De Limbox – trots op mijn taal, door Petra Roël & Bianca Versteeg
  Petra en Bianca zetten in op een breed scala aan lesactiviteiten voor basisscholen. De kracht van het project is dat het een breed meertalig karakter heeft, waardoor de meertaligheid breder getrokken wordt dan alleen de Limburgse taal. Er is aandacht voor een doorlopende leerlijn en daarmee goed toepasbaar in de praktijk.