Algemene Leden Vergadering Veldeke Limburg bij elkaar in Roermond

Voor het eerste sinds lange tijd konden de vertegenwoordigers van de lokale Veldekekringen weer eens in persoon bij elkaar komen in plaats van via het computerscherm te moeten vergaderen. De halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering vond deze keer plaats in de Oranjerie in Roermond. Het was een bijzondere vergadering omdat in een keer afscheid werd genomen van Christine van Basten, die de afgelopen 4 jaar als voorzitter gefunctioneerd heeft, en tegelijk een nieuwe voorzitter werd benoemd in de persoon van Reg van Loo. De vergadering toonde zich verheugd dat zo gauw een goede opvolger voor Christine kon worden aangesteld. Voor een verslag van de overdracht kunt u terecht op deze pagina.

Maar voordat het zover was moesten eerst nog wat plichtplegingen vervuld worden, zoals het goed keuren van het Jaarverslag en van het Financieel verslag van de penningmeester als ook dat van de Kascontrolecommissie, waarna het bestuur décharge voor gevoerd beleid kon worden verleend. Verder bekrachtigde de vergadering het erelidmaatschap van Nico Kempeners vanwege zijn jarenlange verdienste als bestuurslid van de Veldekekring Maastricht.

Discussie over Statuten

Daarna werd aardig wat tijd ingeruimd voor een discussie over het voorstel voor nieuwe Statuten. Die waren nodig geworden door veranderingen in de wetgeving maar het bestuur had die gelegenheid aangegrepen om nog wat andere zaken anders te regelen. En dat viel niet meteen in goede aarde van een paar kringen. De discussie ging met name over de manier waarop het stemrecht van de kringen geregeld was en hoe daarbij rekening zou worden gehouden met verschillen in grootte tussen de kringen. De hulp van getuige deskundige professor Jos Hamers was ingeroepen om daarin wat helderheid te brengen, maar de vergadering kon niet tot een besluit komen. En wat doe je dan? Dan wordt er een commissie benoemd die dat allemaal nog eens goed gaat uitzoeken. Wordt vervolgd.

Verder maakten verschillende kringen van de mogelijkheid gebruik om hun plannen en programma voor de komende tijd te presenteren. Nu corona (voorlopig) zijn langste tijd gehad lijkt te hebben gehad, kunnen eindelijk weer activiteiten georganiseerd worden voor de leden en die kans laten de kringen zich niet ontgaan. Binnenkort zal ook de agenda op deze website dan weer gevuld worden met wat links en rechts in de provincie te doen is aan Veldeke activiteiten. Een van die activiteiten die nu al vast staat is de Kringencontactdag van alle Veldeke kringen die na twee keer te zijn uitgesteld vanwege corona eindelijk kan plaatsvinden in september in Roermond.