Groot Limburgs Dictee

In samenwerking met dagblad de Limburger organiseert Veldeke Limburg het Groot Limburgs Dictee. De opzet is vergelijkbaar met die van het Groot Nederlands Dictee: behalve een aantal finalisten die uit de lezers van de krant worden geselecteerd, doet ook een groep bekende Limburgers aan het dictee mee. Wie dat zijn verklappen we nog niet dus dat blijft een verrassing.

De selectie van de lezers gaat als volgt: in het katern ‘Leef’ van de Limburger van maandag 30 april staat een korte tekst in het Nederlands. Gevraagd wordt die tekst te vertalen in het Limburgse dialect waarin u thuis bent. Het maakt niet uit welk dialect dat is als u maar vermeldt in welke taal u schrijft. Het gaat daarbij niet per se om de letterlijke vertaling of om de correcte spelling maar ook om de creativiteit waarmee de tekst wordt omgezet in het Limburgs.

De volgens een deskundige jury ca. 30 beste vertalers krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de finale van het Groot Limburgs Dictee, die zal plaatsvinden op dinsdag 12 juni ’s-avonds in het gebouw van de Media Groep Limburg, Mercator 3 in Sittard.

Bij de finale worden zinnen uit verschillende Limburgse dialecten voorgelezen door ‘native speakers’. Als richtlijn voor de spelling wordt het Spellingsadvies 2003 van Veldeke Limburg gehanteerd. De tekst die vertaald moet worden kunt u hier vinden.

Een oproep aan iedereen die de Limburgse taal aan het hart gaat: doe mee en stuur de vertaling van de tekst vóór 15 mei a.s. naar de Limburger (adres staat onder de te vertalen tekst). Wie weet komt u in de finale en dan heeft u beslist een leuke avond.