Groet Limburgs Dictee

In samewèrking met de gezèt De Limburger organiseert Veldeke Limburg ’t Groet Limburgs Dictee. D’n opzat is vergeliekbaar mèt ’t Groot Nederlands Dictee: neve ’n aontal finaliste die oet de lezers vaan de gezèt weure geselecteerd, deit ouch ‘ne gróp prominente Limburgers aon ’t dictee mèt. Wee dat zien verraoje veer noe nog neet dus dat blijf ’n verrassing.

De selectie vaan de lezers geit es volg: in ’t katern ‘Leef’ vaan de Limburger vaan maondag 30 aprèl steit ‘ne korten teks in ’t Nederlands. Gevraog weurt deen teks te vertaole in ’t Limburgse dialek boe-in geer thoes zeet. ’t Maak neet oet wat veur dialek, es geer mer debij zèt in wat veur taol tot geer sjrijf. ’t Geit daobij neet per se um de letterleke vertaoling of de correcte spelling meh ouch um de creativiteit boe-met deen teks weeurt umgezat in ’t Limburgs.

De volgens ‘ne deskundege jury ca. 30 bèste vertaolers kriege ‘n oetnudeging um deil te numme aon de finale vaan ’t Groet Limburgs Dictee, die zal plaotsvinde op dinsdag 12 juni ’s-aovends in ’t gebouw vaan de Media Gróp Limburg, Mercator 3 in Sittard.

Bij die finale weure zinne oet versjèllende Limburgse dialekte veurgeleze door ‘native speakers’. Es riechlijn veur de spelling weurt ’t Spellingsadvies 2003 vaan Veldeke Limburg gehanteerd. D’n teks dee vertaold moot weure kint geer hei vinde.

‘nen Oproop aon ederein dee de Limburgse taol aon ’t hart geit: doot mèt en sjik de vertaoling vaan d’n teks veur 15 mei a.s. nao de Limburger. Wee wèt komp geer in de finale en daan höb geer beslis ‘ne plezeregen aovend.